Chân vịt máy may

Chân vịt nhựa 5 ly T351

Chân vịt nhựa

Chân vịt nhựa 5 ly T351

Mã SP : T351 Liên hệ
Chân vịt nhựa máy ziczac T652 6mm/9mm/12mm

Chân vịt nhựa

Chân vịt nhựa máy ziczac T652 6mm/9mm/12mm

Mã SP : T652 Liên hệ
Chân vịt máy may P5RA-B

Chân vịt máy một kim

Chân vịt máy may P5RA-B

Mã SP : P5RA-B Liên hệ
Chân vịt máy một kim mí giữa phải  NR-31S

Chân vịt máy một kim

Chân vịt máy một kim mí giữa phải NR-31S

Mã SP : NR-31S Liên hệ
Chân vịt máy may T350A/T350B

Chân vịt nhựa

Chân vịt máy may T350A/T350B

Mã SP : T350A/T350B Liên hệ
Chân vịt máy một kim mí giữa trái   NL-31S

Chân vịt máy một kim

Chân vịt máy một kim mí giữa trái NL-31S

Mã SP : NL-31S Liên hệ
Chân vịt máy may P50A

Chân vịt máy một kim

Chân vịt máy may P50A

Mã SP : P50A Liên hệ
Chân vịt máy may  P801

Chân vịt máy một kim

Chân vịt máy may P801

Mã SP : P801 Liên hệ
Chân vịt máy may P803

Chân vịt máy một kim

Chân vịt máy may P803

Mã SP : P803 Liên hệ
Chân vịt máy một kim may thun S537

Chân vịt máy một kim

Chân vịt máy một kim may thun S537

Mã SP : S537 Liên hệ
Chân vịt máy một kim  P950

Chân vịt máy một kim

Chân vịt máy một kim P950

Mã SP : P950 Liên hệ
Chân vịt máy may SPK3

Chân vịt nhựa

Chân vịt máy may SPK3

Mã SP : SPK3 Liên hệ
Chân vịt máy vắt sổ 4 ống Juki 2500

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt máy vắt sổ 4 ống Juki 2500

Mã SP : CV 4 - 2500 Liên hệ
Chân vịt máy vắt sổ 5 ống 5 ly Juki 2500

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt máy vắt sổ 5 ống 5 ly Juki 2500

Mã SP : CV 5-5-2500 Liên hệ
Chân vịt máy vắt sổ 4 ống Juki 3600

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt máy vắt sổ 4 ống Juki 3600

Mã SP : CV 4-3600 Liên hệ
Chân vịt máy vắt sổ 5 ống  3 ly Juki 3600

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt máy vắt sổ 5 ống 3 ly Juki 3600

Mã SP : CV 5-3-3600 Liên hệ
Chân vịt máy vắt sổ 5 ống  5 ly Juki 3600

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt máy vắt sổ 5 ống 5 ly Juki 3600

Mã SP : CV 5-5-3600 Liên hệ
Chân vịt máy viền nằm YAMATO 5.6

Chân vịt máy kansai, trần đè

Chân vịt máy viền nằm YAMATO 5.6

Mã SP : CV viền nằm 5.6 Liên hệ
Chân vịt máy viền đứng YAMATO 5.6

Chân vịt máy kansai, trần đè

Chân vịt máy viền đứng YAMATO 5.6

Mã SP : CV viền đứng 5.6 Liên hệ
Chân vịt máy viền đứng YAMATO 6.4

Chân vịt máy kansai, trần đè

Chân vịt máy viền đứng YAMATO 6.4

Mã SP : CV viền đứng 6.4 Liên hệ