Chân vịt máy may

Chân vịt máy viền túm SRB 5.6

Chân vịt máy kansai, trần đè

Chân vịt máy viền túm SRB 5.6

Mã SP : CV viền túm 5.6 Liên hệ
Chân vịt máy viền bằng SIRUBA 5.6

Chân vịt máy kansai, trần đè

Chân vịt máy viền bằng SIRUBA 5.6

Mã SP : CV viền bằng 5.6 Liên hệ
Chân vịt máy viền PEGASUS W500 6.4

Chân vịt máy kansai, trần đè

Chân vịt máy viền PEGASUS W500 6.4

Mã SP : CV viền W500 6.4 Liên hệ
Chân vịt máy viền PEGASUS W500 5.6

Chân vịt máy kansai, trần đè

Chân vịt máy viền PEGASUS W500 5.6

Mã SP : CV viền W500 5.6 Liên hệ
Chân vịt máy viền PEGASUS W600 5.6

Chân vịt máy kansai, trần đè

Chân vịt máy viền PEGASUS W600 5.6

Mã SP : CV viền W600 5.6 Liên hệ
Chân vịt máy viền PEGASUS W600 6.4

Chân vịt máy kansai, trần đè

Chân vịt máy viền PEGASUS W600 6.4

Mã SP : CV viền W600 6.4 Liên hệ
Chân vịt máy viền SIRUBA F007 5.6

Chân vịt máy kansai, trần đè

Chân vịt máy viền SIRUBA F007 5.6

Mã SP : CV viền F007 5.6 Liên hệ
Chân vịt máy vắt sổ Yamato  AZ-8000

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt máy vắt sổ Yamato AZ-8000

Mã SP : CV vắt sổ AZ-8000 Liên hệ
Chân vịt M-219

Chân vịt máy may chuyên dùng

Chân vịt M-219

Mã SP : Chân vịt M-219 Liên hệ
CHÂN VỊT MÁY VẮT SỔ JUKI MO-2516

Chân vịt máy vắt sổ

CHÂN VỊT MÁY VẮT SỔ JUKI MO-2516

Mã SP : 118-70359 Liên hệ
Chân vịt juki máy vắt sổ MO-2514

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt juki máy vắt sổ MO-2514

Mã SP : MO-2514 Liên hệ
Chân vịt máy vắt sổ DCZ361

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt máy vắt sổ DCZ361

Mã SP : DCZ361 Liên hệ
Chân vịt máy vắt sổ AZ8020

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt máy vắt sổ AZ8020

Mã SP : AZ8020 Liên hệ
Chân vịt ĐL máy vắt sổ 4 ống SIRUBA

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt ĐL máy vắt sổ 4 ống SIRUBA

Mã SP : P253E - F374 Liên hệ
Chân vịt máy vắt sổ 5 ống 3 ly SIRUBA

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt máy vắt sổ 5 ống 3 ly SIRUBA

Mã SP : P504 Liên hệ
Chân Vịt  4 Ống Pegasus

Chân vịt máy may chuyên dùng

Chân Vịt 4 Ống Pegasus

Mã SP : p253e/f374 Liên hệ
Chân vịt máy vắt sổ Pegasus và Siruba EX 747

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt máy vắt sổ Pegasus và Siruba EX 747

Mã SP : EX 747 Liên hệ
Chân Vịt Zinzhen

Chân vịt máy vắt sổ

Chân Vịt Zinzhen

Mã SP : 208955 Liên hệ
Chân vịt máy vắt sổ Siruba EX3216 (277118)

Chân vịt máy vắt sổ

Chân vịt máy vắt sổ Siruba EX3216 (277118)

Mã SP : 277118 Liên hệ
Chân vịt  máy may 2 kim 1/4

Chân vịt máy hai kim

Chân vịt máy may 2 kim 1/4

Mã SP : CV 2 kim 1/4 Liên hệ