Cữ máy may

Cữ may dây né

Cữ máy may một kim

Cữ may dây né

Mã SP : 081 Liên hệ
Cữ tra cầu vai sau áo sơ mi

Cữ máy may một kim

Cữ tra cầu vai sau áo sơ mi

Mã SP : F213 Liên hệ
Cữ may dây vắt xăng

Cữ máy may một kim

Cữ may dây vắt xăng

Mã SP : 080 Liên hệ
Cữ may dây né

Cữ máy may một kim

Cữ may dây né

Mã SP : 079 Liên hệ
Cữ cạp quần chun F314

Cữ máy viền

Cữ cạp quần chun F314

Mã SP : F314 Liên hệ
Cữ may dây viền

Cữ máy hai kim

Cữ may dây viền

Mã SP : 078 Liên hệ
Cữ may dây băng trang trí

Cữ máy may một kim

Cữ may dây băng trang trí

Mã SP : 077 Liên hệ
Cữ may cạp quần F313

Cữ máy may một kim

Cữ may cạp quần F313

Mã SP : F313 Liên hệ
Cữ dây băng a225e

Cữ máy may một kim

Cữ dây băng a225e

Mã SP : A225E Liên hệ
Cữ may dây lỗi

Cữ máy may một kim

Cữ may dây lỗi

Mã SP : 075 Liên hệ
Cữ tra tay áo sơ mi F217

Cữ máy may một kim

Cữ tra tay áo sơ mi F217

Mã SP : F217 Liên hệ
Cữ may trang trí đăng ten 2 kim

Cữ máy may một kim

Cữ may trang trí đăng ten 2 kim

Mã SP : 074 Liên hệ
Cữ  may hai kim

Cữ máy hai kim

Cữ may hai kim

Mã SP : 073 Liên hệ
Cữ may dây máy 2 kim A41

Cữ máy hai kim

Cữ may dây máy 2 kim A41

Mã SP : A41 Liên hệ
Cữ may máy hai kim

Cữ máy hai kim

Cữ may máy hai kim

Mã SP : 071 Liên hệ
Cữ may viền bọc gấp một mép

Cữ máy may một kim

Cữ may viền bọc gấp một mép

Mã SP : 044 Liên hệ
Cữ may máy hai kim

Cữ máy hai kim

Cữ may máy hai kim

Mã SP : 072 Liên hệ
Cữ may dây vắt xăng chân mép

Cữ máy may

Cữ may dây vắt xăng chân mép

Mã SP : 070 Liên hệ
Cữ may viền bọc không gấp mép

Cữ máy viền

Cữ may viền bọc không gấp mép

Mã SP : 043 Liên hệ
Cữ xé nép máy hai kim

Cữ máy hai kim

Cữ xé nép máy hai kim

Mã SP : F510 Liên hệ