Cữ máy may một kim

Cữ cuốn lại

Cữ máy may một kim

Cữ cuốn lại

Mã SP : A11 Liên hệ
Cữ máy may

Cữ máy may một kim

Cữ máy may

Mã SP : A10 Liên hệ
Cữ may viền cửa tay áo

Cữ máy may một kim

Cữ may viền cửa tay áo

Mã SP : F511 Liên hệ
Cữ may gấu quần F221

Cữ máy may một kim

Cữ may gấu quần F221

Mã SP : F221 Liên hệ
Cữ may dây vắt xăng chân mép

Cữ máy may một kim

Cữ may dây vắt xăng chân mép

Mã SP : 086 Liên hệ
Cữ tra cầu vai sau áo sơ mi

Cữ máy may một kim

Cữ tra cầu vai sau áo sơ mi

Mã SP : F214 Liên hệ
cữ may dây né

Cữ máy may một kim

cữ may dây né

Mã SP : 083 Liên hệ
Cữ may dây né

Cữ máy may một kim

Cữ may dây né

Mã SP : 081 Liên hệ
Cữ tra cầu vai sau áo sơ mi

Cữ máy may một kim

Cữ tra cầu vai sau áo sơ mi

Mã SP : F213 Liên hệ
Cữ may dây vắt xăng

Cữ máy may một kim

Cữ may dây vắt xăng

Mã SP : 080 Liên hệ
Cữ may dây né

Cữ máy may một kim

Cữ may dây né

Mã SP : 079 Liên hệ
Cữ may dây băng trang trí

Cữ máy may một kim

Cữ may dây băng trang trí

Mã SP : 077 Liên hệ
Cữ may cạp quần F313

Cữ máy may một kim

Cữ may cạp quần F313

Mã SP : F313 Liên hệ
Cữ dây băng a225e

Cữ máy may một kim

Cữ dây băng a225e

Mã SP : A225E Liên hệ
Cữ may dây lỗi

Cữ máy may một kim

Cữ may dây lỗi

Mã SP : 075 Liên hệ
Cữ tra tay áo sơ mi F217

Cữ máy may một kim

Cữ tra tay áo sơ mi F217

Mã SP : F217 Liên hệ
Cữ may trang trí đăng ten 2 kim

Cữ máy may một kim

Cữ may trang trí đăng ten 2 kim

Mã SP : 074 Liên hệ
Cữ may viền bọc gấp một mép

Cữ máy may một kim

Cữ may viền bọc gấp một mép

Mã SP : 044 Liên hệ
Cữ may dây vắt xăng có lõi

Cữ máy may một kim

Cữ may dây vắt xăng có lõi

Mã SP : F525 Liên hệ
Cữ may viền bọc gấp 2 mép

Cữ máy may một kim

Cữ may viền bọc gấp 2 mép

Mã SP : 041 Liên hệ