Cữ máy viền

Cữ may dây vắt xăng F339

Cữ máy viền

Cữ may dây vắt xăng F339

Mã SP : F339 Liên hệ
Cữ may dây vắt xăng mép F340

Cữ máy viền

Cữ may dây vắt xăng mép F340

Mã SP : F340 Liên hệ
Cữ cạp quần chun F314

Cữ máy viền

Cữ cạp quần chun F314

Mã SP : F314 Liên hệ
Cữ may viền bọc không gấp mép

Cữ máy viền

Cữ may viền bọc không gấp mép

Mã SP : 043 Liên hệ
Cữ may viền bọc gấp 1 mép

Cữ máy viền

Cữ may viền bọc gấp 1 mép

Mã SP : 335 Liên hệ
cữ may viền bọc vắt sổ

Cữ máy viền

cữ may viền bọc vắt sổ

Mã SP : 023 Liên hệ
cữ may viền bọc lắp máy vắt sổ juki

Cữ máy viền

cữ may viền bọc lắp máy vắt sổ juki

Mã SP : 022 Liên hệ
cữ may viền bọc lắp máy vắt sổ

Cữ máy viền

cữ may viền bọc lắp máy vắt sổ

Mã SP : 021 Liên hệ
Cữ may viền bọc DY456

Cữ máy viền

Cữ may viền bọc DY456

Mã SP : 10110038 Liên hệ
Viền bọc DY443 1/2-1

Cữ máy viền

Viền bọc DY443 1/2-1

Mã SP : 10110037 Liên hệ
Viền bọc DY433

Cữ máy viền

Viền bọc DY433

Mã SP : 10110034/10110035/10 Liên hệ
Viền bọc DY405-F339

Cữ máy viền

Viền bọc DY405-F339

Mã SP : 10110033 Liên hệ
Viền bọc DY203 1/2-1

Cữ máy viền

Viền bọc DY203 1/2-1

Mã SP : 10110024 Liên hệ
Viền bọc DY129

Cữ máy viền

Viền bọc DY129

Mã SP : Viền bọc DY129 Liên hệ
Viền bọc DY126-S64-F531

Cữ máy viền

Viền bọc DY126-S64-F531

Mã SP : DY126-S64-F531 Liên hệ
Viền bọc DY125

Cữ máy viền

Viền bọc DY125

Mã SP : DY125 Liên hệ
Viền bọc DY124

Cữ máy viền

Viền bọc DY124

Mã SP : DY124 Liên hệ
Viền bọc DY123

Cữ máy viền

Viền bọc DY123

Mã SP : 10110017 Liên hệ
Viền bọc DY123 A9-508

Cữ máy viền

Viền bọc DY123 A9-508

Mã SP : DY123 A9-508 Liên hệ
Viền Bọc DY120-K10

Cữ máy viền

Viền Bọc DY120-K10

Mã SP : DY120-K10 Liên hệ