Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao máy một kim xén

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao máy một kim xén

Mã SP : S10605-001 Liên hệ