Kim máy may

Kim máy 2 kim Trung Quốc DPx5

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim Trung Quốc DPx5

Mã SP : DPx5 Liên hệ
Kim máy vắt sổ Trung Quốc DCX1

Kim máy vắt sổ

Kim máy vắt sổ Trung Quốc DCX1

Mã SP : DCx1 Liên hệ
Kim máy viền Trung Quốc  UYx128

Kim máy viền

Kim máy viền Trung Quốc UYx128

Mã SP : UYx128 Liên hệ
Kim máy đính nút Trung Quốc TQx1

Kim máy thùa khuy, đính nút

Kim máy đính nút Trung Quốc TQx1

Mã SP : TQx1 Liên hệ
Kim máy đính nút dài Trung Quốc TQx7

Kim máy thùa khuy, đính nút

Kim máy đính nút dài Trung Quốc TQx7

Mã SP : TQx7 Liên hệ
Kim máy 1 kim đốc nhỏ Đài Loan DBxA20

Kim máy may một kim

Kim máy 1 kim đốc nhỏ Đài Loan DBxA20

Mã SP : DB x A20 Liên hệ
Kim máy thùa bằng đốc lớn Đài Loan TNC DPx5

Kim máy hai kim

Kim máy thùa bằng đốc lớn Đài Loan TNC DPx5

Mã SP : DPx5 Liên hệ
Kim máy 2 kim Đài Loan TNC DPX17

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim Đài Loan TNC DPX17

Mã SP : DPx17 Liên hệ
Kim mũi xéo Đài Loan TSSM 134S

Kim máy may chuyên dùng

Kim mũi xéo Đài Loan TSSM 134S

Mã SP : 134S Liên hệ
Kim máy vắt sổ Đài Loan TNC DCx1

Kim máy vắt sổ

Kim máy vắt sổ Đài Loan TNC DCx1

Mã SP : DCx1 Liên hệ
Kim máy viềnTNC Đài Loan UYx128

Kim máy viền

Kim máy viềnTNC Đài Loan UYx128

Mã SP : UYx128 Liên hệ
Kim máy đính nút Đài Loan TNC TQx1

Kim máy thùa khuy, đính nút

Kim máy đính nút Đài Loan TNC TQx1

Mã SP : TQx1 Liên hệ
Kim máy trần nhật Organ UOx113

Kim máy viền

Kim máy trần nhật Organ UOx113

Mã SP : UOX113GS Liên hệ
Kim máy 1 kim chịu nhiệt Đài Loan TNC DBx1KN

Kim máy may một kim

Kim máy 1 kim chịu nhiệt Đài Loan TNC DBx1KN

Mã SP : DB x 1KN Liên hệ
Kim máy may viền Đài Loan UYx128 GAS

Kim máy viền

Kim máy may viền Đài Loan UYx128 GAS

Mã SP : UYx128 GAS NY Liên hệ
Kim máy 1 kim nhật Organ DBx1 KN

Kim máy may một kim

Kim máy 1 kim nhật Organ DBx1 KN

Mã SP : DBx1KN Liên hệ
Kim máy hai kim nhật Organ DPX17

Kim máy hai kim

Kim máy hai kim nhật Organ DPX17

Mã SP : DPX17 Liên hệ
Kim máy hai kim nhật Organ DPX5 đầu S

Kim máy hai kim

Kim máy hai kim nhật Organ DPX5 đầu S

Mã SP : DPX5-S Liên hệ
Kim máy thùa khuy đầu tròn Nhật Organ DOx558

Kim máy thùa khuy, đính nút

Kim máy thùa khuy đầu tròn Nhật Organ DOx558

Mã SP : DOx558 Liên hệ
Kim máy thùa tròn nhật Organ EBx755

Kim máy thùa khuy, đính nút

Kim máy thùa tròn nhật Organ EBx755

Mã SP : EBx755 Liên hệ