Kim máy may

Kim máy vắt gấu Nhật Organ LW x 6T, 5T, 2T

Kim máy may chuyên dùng

Kim máy vắt gấu Nhật Organ LW x 6T, 5T, 2T

Mã SP : LW x 6T, 5T, 2T Liên hệ
Kim máy vắt gấu nhật Organ  LW x 1669E

Kim máy may chuyên dùng

Kim máy vắt gấu nhật Organ LW x 1669E

Mã SP : LW x 1669E Liên hệ
Kim máy trần viền nhật Organ TVX5

Kim máy viền

Kim máy trần viền nhật Organ TVX5

Mã SP : TVX5 Liên hệ
Kim máy viền nhật Oragan UYx128KN

Kim máy viền

Kim máy viền nhật Oragan UYx128KN

Mã SP : UYx128 GAS KN Liên hệ
Kim máy viền nhật Organ DVx43

Kim máy viền

Kim máy viền nhật Organ DVx43

Mã SP : DVx43 Liên hệ
Kim máy viền nhật Organ DVx63

Kim máy viền

Kim máy viền nhật Organ DVx63

Mã SP : DVx63 Liên hệ
Kim máy viền nhật Organ DVx57

Kim máy viền

Kim máy viền nhật Organ DVx57

Mã SP : DVx57 Liên hệ
Kim máy đột Nhật Organ CP x 12

Kim máy may chuyên dùng

Kim máy đột Nhật Organ CP x 12

Mã SP : CP x 12 Liên hệ
Kim máy may nhật Organ  DP x 134

Kim máy may chuyên dùng

Kim máy may nhật Organ DP x 134

Mã SP : DP x 134 Liên hệ
Kim máy 2 kim nhật Organ DPX5KN

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim nhật Organ DPX5KN

Mã SP : DP X 5KN Liên hệ
Kim máy trần nhật Organ TVx64

Kim máy viền

Kim máy trần nhật Organ TVx64

Mã SP : TVx64 Liên hệ
Kim máy viền nhật Organ UYx128GAS đầu S

Kim máy viền

Kim máy viền nhật Organ UYx128GAS đầu S

Mã SP : UYx128GAS-S Liên hệ
Kim máy viền Đài Loan TNC MY 1014B

Kim máy viền

Kim máy viền Đài Loan TNC MY 1014B

Mã SP : MYSM 1014B Liên hệ
Kim máy viền nhật organ FLx118GCS

Kim máy viền

Kim máy viền nhật organ FLx118GCS

Mã SP : FLx118GCS Liên hệ
Kim máy vắt gấu nhật Organ LWx6T

Kim máy may chuyên dùng

Kim máy vắt gấu nhật Organ LWx6T

Mã SP : LWx6T Liên hệ
Kim máy 2 kim hàn quốc chịu nhiệt  DPx5 S/F

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim hàn quốc chịu nhiệt DPx5 S/F

Mã SP : DPx5 S/F Liên hệ
Kim máy viền hàn quốc UYx128

Kim máy viền

Kim máy viền hàn quốc UYx128

Mã SP : UYx128 Liên hệ
Kim máy viền hàn quốc DVx43

Kim máy viền

Kim máy viền hàn quốc DVx43

Mã SP : DVx43 Liên hệ
Kim máy 2 kim đầu tròn Hàn Quốc DP x 17 J

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim đầu tròn Hàn Quốc DP x 17 J

Mã SP : DPx17 J Liên hệ
Kim máy thùa Hàn quốc Organge UOx113GS

Kim máy viền

Kim máy thùa Hàn quốc Organge UOx113GS

Mã SP : UOx113GS Liên hệ