Kim máy may

Kim máy tra tay hàn quốc Organge TVx7

Kim máy may chuyên dùng

Kim máy tra tay hàn quốc Organge TVx7

Mã SP : TVx7 Liên hệ
Kim may vắt sổ đầu tròn Hàn Quốc Organge DCx1 J

Kim máy vắt sổ

Kim may vắt sổ đầu tròn Hàn Quốc Organge DCx1 J...

Mã SP : DC x 1 J Liên hệ
Kim máy 1 kim Hàn quốc Organge DBx1 size 7J

Kim máy may một kim

Kim máy 1 kim Hàn quốc Organge DBx1 size 7J

Mã SP : DBx1 J Liên hệ
Kim máy 1 kim Đức DBx1 R

Kim máy may một kim

Kim máy 1 kim Đức DBx1 R

Mã SP : DB x 1 R Liên hệ
Kim máy 1 kim Đức DB x K5 RG

Kim máy may một kim

Kim máy 1 kim Đức DB x K5 RG

Mã SP : DB x K5 RG Liên hệ
Kim máy 2 kim vàng Đức DP x 5 đầu tròn

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim vàng Đức DP x 5 đầu tròn

Mã SP : DP x 5 FFG Gebedur Liên hệ
Kim máy 2 kim Đức DP x 5 đầu tròn

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim Đức DP x 5 đầu tròn

Mã SP : DP x 5 FFG Liên hệ
Kim máy 2 kim Đức DP x 5 R

Kim máy hai kim

Kim máy 2 kim Đức DP x 5 R

Mã SP : DP x 5 R Liên hệ
Kim máy 1 kim Đức DB x 1 FFG San 10

Kim máy may một kim

Kim máy 1 kim Đức DB x 1 FFG San 10

Mã SP : DB x 1 FFG San 10 Liên hệ
Kim máy vắt sổ Đức DC x 27 FFG San 10

Kim máy vắt sổ

Kim máy vắt sổ Đức DC x 27 FFG San 10

Mã SP : DC x 27 FFG San 10 Liên hệ
Kim máy thùa bằng Đức DP x 17 R

Kim máy thùa khuy, đính nút

Kim máy thùa bằng Đức DP x 17 R

Mã SP : DP x 17 R Liên hệ
Kim máy trần Đức UO x 113 RG

Kim máy viền

Kim máy trần Đức UO x 113 RG

Mã SP : UO x 113 RG Liên hệ
Kim máy thùa tròn Đức DO x 558 RS

Kim máy thùa khuy, đính nút

Kim máy thùa tròn Đức DO x 558 RS

Mã SP : DO x 558 RS Liên hệ
Kim máy may 1 kim TSSM DBx1 size 11,12,13

Kim máy may một kim

Kim máy may 1 kim TSSM DBx1 size 11,12,13

Mã SP : DBX1 Liên hệ
Kim máy may 1 kim TSSM DBx1 size 14,16,18

Kim máy may một kim

Kim máy may 1 kim TSSM DBx1 size 14,16,18

Mã SP : DBX1 Liên hệ
Kim máy thùa khuy đầu bằng Đài Loan AMF DPx17

Kim máy hai kim

Kim máy thùa khuy đầu bằng Đài Loan AMF DPx17

Mã SP : dpx17 Liên hệ
Kim máy vắt sổ đài loan AMF DCx1

Kim máy vắt sổ

Kim máy vắt sổ đài loan AMF DCx1

Mã SP : DCX1 Liên hệ
Kim máy viền Đài Loan UYx128GAS

Kim máy viền

Kim máy viền Đài Loan UYx128GAS

Mã SP : UYx128GAS Liên hệ
Kim máy một kim chịu nhiệt đài loan AMF DBx1 KN

Kim máy may một kim

Kim máy một kim chịu nhiệt đài loan AMF DBx1 KN...

Mã SP : DBx1 KN Liên hệ
Kim máy may 2 kim TSSM DPx5 size 11,12,15

Kim máy hai kim

Kim máy may 2 kim TSSM DPx5 size 11,12,15

Mã SP : DPx5 Liên hệ