kim, thoi, suốt, ổ, dao, kéo, thước

Suốt khuy 761

Suốt máy may

Suốt khuy 761

Mã SP : B1809-761-000A Liên hệ
Ổ máy 1 kim cơ mỏng Jieyi

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim cơ mỏng Jieyi

Mã SP : HSH-7.94B Liên hệ
Suốt máy bọ lớn 1900A

Suốt máy may

Suốt máy bọ lớn 1900A

Mã SP : 1900A Liên hệ
Kim máy may một kim Organ DBX1-S

Kim máy may một kim

Kim máy may một kim Organ DBX1-S

Mã SP : DBX1-S Liên hệ
Suốt máy thùa khuy đầu bằng

Suốt máy may

Suốt máy thùa khuy đầu bằng

Mã SP : B1809-761-000A Liên hệ
Suốt máy bọ trắng B1827-280

Suốt máy may

Suốt máy bọ trắng B1827-280

Mã SP : B1827-280 Liên hệ
Thoi máy may một kim điện tử YOKE DC-DB1

Thoi máy may

Thoi máy may một kim điện tử YOKE DC-DB1

Mã SP : DC-DB1 Liên hệ
Thoi 1 kim điện tử ổ lớn BC-DBM(1)-NBL3 SC34-LNS

Thoi máy may

Thoi 1 kim điện tử ổ lớn BC-DBM(1)-NBL3 SC34-LNS...

Mã SP : JC33-LNS Liên hệ
Thoi máy 2 kim nhỏ towa

Thoi máy may

Thoi máy 2 kim nhỏ towa

Mã SP : Thoi hai kim Liên hệ
Kéo mổ túi #1

kéo cắt vải

Kéo mổ túi #1

Mã SP : #1 Liên hệ
Kéo mổ túi #2

kéo cắt vải

Kéo mổ túi #2

Mã SP : #2 Liên hệ
Kéo mổ túi # 3

kéo cắt vải

Kéo mổ túi # 3

Mã SP : #3 Liên hệ
Kéo cắt vải Jinzen

kéo cắt vải

Kéo cắt vải Jinzen

Mã SP : jinzen Liên hệ
Kéo cắt chỉ TC-177 Golden eagle

kéo bấm chỉ

Kéo cắt chỉ TC-177 Golden eagle

Mã SP : TC-177 Liên hệ
Kéo cắt chỉ TC-999 Golden eagle

kéo bấm chỉ

Kéo cắt chỉ TC-999 Golden eagle

Mã SP : TC-999 Liên hệ
Kéo cắt chỉ sắt MGS

kéo bấm chỉ

Kéo cắt chỉ sắt MGS

Mã SP : MGS Liên hệ
Kéo cắt chỉ golden ( Sắt cán vàng )

kéo bấm chỉ

Kéo cắt chỉ golden ( Sắt cán vàng )

Mã SP : Kéo cắt chỉ Golden Liên hệ
Kéo cắt chỉ Golden ( đen 2 )

kéo bấm chỉ

Kéo cắt chỉ Golden ( đen 2 )

Mã SP : Kéo cắt chỉ Golden ( Liên hệ
Yếm thuyền 2 kim

kim, thoi, suốt, ổ, dao, kéo, thước

Yếm thuyền 2 kim

Mã SP : Yếm thuyền 2 kim Liên hệ
Thước dây móc khóa HOECHSTMASS

Thước đo ngành may

Thước dây móc khóa HOECHSTMASS

Mã SP : Thuoc001 Liên hệ