kim, thoi, suốt, ổ, dao, kéo, thước

Thước dây tròn lớn HOECHSTMASS

Thước đo ngành may

Thước dây tròn lớn HOECHSTMASS

Mã SP : Thuoc002 Liên hệ
Thước dây bản kẹp 15MM HOECHSTMASS

Thước đo ngành may

Thước dây bản kẹp 15MM HOECHSTMASS

Mã SP : Thuoc003 Liên hệ
Thước dây bản kẹp 19 MM HOECHSTMASS

Thước đo ngành may

Thước dây bản kẹp 19 MM HOECHSTMASS

Mã SP : Thuoc004 Liên hệ
Kim máy vắt sổ nhật organ DCX1

Kim máy vắt sổ

Kim máy vắt sổ nhật organ DCX1

Mã SP : DCX1 Liên hệ
Kim máy thùa bằng Nhật Organ DPx5

Kim máy thùa khuy, đính nút

Kim máy thùa bằng Nhật Organ DPx5

Mã SP : DPx5 Liên hệ
Kim máy đính cúc nhật Organ TQx7

Kim máy thùa khuy, đính nút

Kim máy đính cúc nhật Organ TQx7

Mã SP : TQx7 Liên hệ
Thoi máy may CP62C-1162

Thoi máy may

Thoi máy may CP62C-1162

Mã SP : CP62C-1162 Liên hệ
Thoi máy may JUKI 1850

Thoi máy may

Thoi máy may JUKI 1850

Mã SP : JUKI 1850 Liên hệ
Thoi máy ziczac BC-457NS

Thoi máy may

Thoi máy ziczac BC-457NS

Mã SP : BC-457NS Liên hệ
Thoi máy khuy điện tử BC-2280

Thoi máy may

Thoi máy khuy điện tử BC-2280

Mã SP : BC-2280 Liên hệ
Thoi máy may BC-DBM

Thoi máy may

Thoi máy may BC-DBM

Mã SP : BC-DBM ( Z1) Liên hệ
Thoi máy may BC-DBM(1)-NBL1

Thoi máy may

Thoi máy may BC-DBM(1)-NBL1

Mã SP : BC-DBM(1)-NBL1 Liên hệ
Thoi máy may BC-DBM(Z1)-1

Thoi máy may

Thoi máy may BC-DBM(Z1)-1

Mã SP : BC-DBM(Z1)-1 Liên hệ
Thoi máy may  BC-DBM(Z1)-2

Thoi máy may

Thoi máy may BC-DBM(Z1)-2

Mã SP : BC-DBM(Z1)-2 Liên hệ
Thoi máy may BC-DBM(Z1)-NBL3

Thoi máy may

Thoi máy may BC-DBM(Z1)-NBL3

Mã SP : BC-DBM(Z1)-NBL3 Liên hệ
Thoi máy may BC-DBM(Z1)-NBN3

Thoi máy may

Thoi máy may BC-DBM(Z1)-NBN3

Mã SP : BC-DBM(Z1)-NBN3 Liên hệ
Thoi máy may BC-DBM(Z2)-1

Thoi máy may

Thoi máy may BC-DBM(Z2)-1

Mã SP : BC-DBM(Z2)-1 Liên hệ
Thoi máy may BC-DBM(Z2)-2

Thoi máy may

Thoi máy may BC-DBM(Z2)-2

Mã SP : BC-DBM(Z2)-2 Liên hệ
Thoi máy may BC-DBM(Z2)-NBL2

Thoi máy may

Thoi máy may BC-DBM(Z2)-NBL2

Mã SP : BC-DBM(Z2)-NBL2 Liên hệ
Thoi máy may BC-DBZ(1)-NBL6

Thoi máy may

Thoi máy may BC-DBZ(1)-NBL6

Mã SP : BC-DBZ(1)-NBL6 Liên hệ