Mỏ móc máy may

Bộ đánh bông viền W500

Móc máy viền

Bộ đánh bông viền W500

Mã SP : Bộ đánh bông viền W5 Liên hệ
Muỗng đánh bông viền W500

Móc máy viền

Muỗng đánh bông viền W500

Mã SP : Muỗng đánh bông viền Liên hệ
Móc đánh bông viền W500

Móc máy viền

Móc đánh bông viền W500

Mã SP : Móc đánh bông viền W Liên hệ
Muỗng đánh bông viền W500

Móc máy viền

Muỗng đánh bông viền W500

Mã SP : Muỗng đánh bông viền Liên hệ
Muỗng đánh bông SIRUBA

Móc máy viền

Muỗng đánh bông SIRUBA

Mã SP : Muỗng đánh bông SIRU Liên hệ
Móc đánh bông máy viền SIRUBA

Móc máy viền

Móc đánh bông máy viền SIRUBA

Mã SP : Móc đánh bông SIRUBA Liên hệ
Móc khuy đầu tròn Reech

Móc máy may chuyên dùng

Móc khuy đầu tròn Reech

Mã SP : Móc Reech Liên hệ
Móc khuy đầu tròn dukop

Móc máy may chuyên dùng

Móc khuy đầu tròn dukop

Mã SP : Móc khuy đầu tròn du Liên hệ
Móc mổ 2.7

Móc máy vắt sổ

Móc mổ 2.7

Mã SP : 19431N Liên hệ
Móc mổ 3.175

Móc máy vắt sổ

Móc mổ 3.175

Mã SP : 19431 Liên hệ
Mỏ thùa đầu tròn Brother B980 - Mỏ lỗ (ĐL)

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ thùa đầu tròn Brother B980 - Mỏ lỗ (ĐL)

Mã SP : S35411-001 Liên hệ
Mỏ thùa đầu tròn Brother - Mỏ mù (ĐL)

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ thùa đầu tròn Brother - Mỏ mù (ĐL)

Mã SP : S35410-001 Liên hệ
Mỏ thùa đầu tròn Brother - Mỏ nhọn (ĐL)

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ thùa đầu tròn Brother - Mỏ nhọn (ĐL)

Mã SP : S35412-101 Liên hệ
Mỏ thùa đầu tròn Brother - Mỏ trẽ (ĐL)

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ thùa đầu tròn Brother - Mỏ trẽ (ĐL)

Mã SP : S35413-101 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Brother B-926-6A (ĐL)

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Brother B-926-6A (ĐL)

Mã SP : 148871-001 Liên hệ
Mỏ thùa đầu tròn  (Mỏ lỗ )

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ thùa đầu tròn (Mỏ lỗ )

Mã SP : 557-605 Liên hệ
Mỏ thùa đầu tròn Durkopp ( Mỏ nhọn - ĐL)

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ thùa đầu tròn Durkopp ( Mỏ nhọn - ĐL)

Mã SP : 557-611 Liên hệ
Mỏ thùa đầu tròn  (Mỏ trẽ )

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ thùa đầu tròn (Mỏ trẽ )

Mã SP : 557-614 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS_26 (1/4A)

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS_26 (1/4A)

Mã SP : B2513-026-F00 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS_26 (1/4B)

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS_26 (1/4B)

Mã SP : B2514-026-000 Liên hệ