Mỏ móc máy may

Mỏ cuốn ống Juki MS_261

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS_261

Mã SP : 129-68905 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS_261

Móc máy viền

Mỏ cuốn ống Juki MS_261

Mã SP : 129-69101 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS1190-1_4A

Móc máy viền

Mỏ cuốn ống Juki MS1190-1_4A

Mã SP : 129-40904 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS1190-1_4B

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS1190-1_4B

Mã SP : 129-41803 Liên hệ
Mỏ thùa đầu tròn (Mỏ nhọn) Juki MEB3200

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ thùa đầu tròn (Mỏ nhọn) Juki MEB3200

Mã SP : 140-31009 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS1190-3_16A

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS1190-3_16A

Mã SP : 129-40508 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS19-1_4A

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS19-1_4A

Mã SP : B2513-019-F00 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS19-1_4B

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS19-1_4B

Mã SP : B2514-019-FO Liên hệ
Mỏ dưới 2 kim chỉ tết Juki MH380 phải

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ dưới 2 kim chỉ tết Juki MH380 phải

Mã SP : B2031-380-000 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki  MS19-3_16A

Móc máy viền

Mỏ cuốn ống Juki MS19-3_16A

Mã SP : B2513-019-DO Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS19-3_16B

Móc máy viền

Mỏ cuốn ống Juki MS19-3_16B

Mã SP : B2514-019-DO Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS1190-3_16B

Móc máy viền

Mỏ cuốn ống Juki MS1190-3_16B

Mã SP : 129-41407 Liên hệ
Mỏ dưới trần đè JUKI MF7700

Móc máy viền

Mỏ dưới trần đè JUKI MF7700

Mã SP : 133-37902 Liên hệ
Mỏ dưới đính cúc Juki MB373

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ dưới đính cúc Juki MB373

Mã SP : B1239-373 Liên hệ
Mỏ dưới kansai trần đè Juki

Móc máy viền

Mỏ dưới kansai trần đè Juki

Mã SP : B2514-860 Liên hệ
Mỏ dải chỉ trên trần đè JUKI MF7700

Móc máy viền

Mỏ dải chỉ trên trần đè JUKI MF7700

Mã SP : 133-29404 Liên hệ
Mỏ dưới Kansai 1404 2.3Ly

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ dưới Kansai 1404 2.3Ly

Mã SP : 19-431S Liên hệ
Mỏ dưới Kansai 1404 2,5Ly

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ dưới Kansai 1404 2,5Ly

Mã SP : 19-431A Liên hệ
Mỏ dưới Kansai 1404 2,7Ly

Móc máy viền

Mỏ dưới Kansai 1404 2,7Ly

Mã SP : 19-431N Liên hệ
Mỏ trên vắt sổ Pegasus M700(#6)

Móc máy vắt sổ

Mỏ trên vắt sổ Pegasus M700(#6)

Mã SP : 204703 Liên hệ