Mỏ móc máy may

Mỏ trên vắt sổ Pegasus L32(#8)

Móc máy vắt sổ

Mỏ trên vắt sổ Pegasus L32(#8)

Mã SP : 204963 Liên hệ
Mỏ trên vắt sổ Pegasus L52, M700(#11)

Móc máy vắt sổ

Mỏ trên vắt sổ Pegasus L52, M700(#11)

Mã SP : 204949 Liên hệ
Mỏ dưới vắt sổ Pegasus chung

Móc máy vắt sổ

Mỏ dưới vắt sổ Pegasus chung

Mã SP : 204072 Liên hệ
Mỏ dải chi trên trần Pegasus W500

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ dải chi trên trần Pegasus W500

Mã SP : 257552 Liên hệ
Mỏ dưới + đáp mỏ viền Siruba ME28A

Móc máy viền

Mỏ dưới + đáp mỏ viền Siruba ME28A

Mã SP : ME28A Liên hệ
Mỏ dưới trần đè Yamato VC2700

Móc máy viền

Mỏ dưới trần đè Yamato VC2700

Mã SP : 3109300 Liên hệ
Mỏ may  trần đè Yamato VC2700

Móc máy viền

Mỏ may trần đè Yamato VC2700

Mã SP : 3109310 Liên hệ
Mỏ dưới trần viền Yamato VF2400

Móc máy viền

Mỏ dưới trần viền Yamato VF2400

Mã SP : 3209311 Liên hệ
Mỏ trần viền Yamato VF2500 (ĐL)

Móc máy viền

Mỏ trần viền Yamato VF2500 (ĐL)

Mã SP : 95174 Liên hệ
Mỏ thùa đầu tròn  Durkopp  ( Mỏ mù - ĐL)

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ thùa đầu tròn Durkopp ( Mỏ mù - ĐL)

Mã SP : 557-602A Liên hệ