Mỏ móc máy may

Mỏ trên vắt sổ Juki MO-2514

Móc máy vắt sổ

Mỏ trên vắt sổ Juki MO-2514

Mã SP : 120-14908 Liên hệ
Mỏ may vắt sổ MO-3900

Móc máy vắt sổ

Mỏ may vắt sổ MO-3900

Mã SP : 121-20705 Liên hệ
Mỏ thùa đầu tròn Durkopp ( Mỏ nhọn - ĐL)

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ thùa đầu tròn Durkopp ( Mỏ nhọn - ĐL)

Mã SP : 557-611 Liên hệ
Mỏ trên vắt sổ Juki MO-3314

Móc máy vắt sổ

Mỏ trên vắt sổ Juki MO-3314

Mã SP : 124-81107 Liên hệ
Mỏ thùa đầu tròn  (Mỏ trẽ )

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ thùa đầu tròn (Mỏ trẽ )

Mã SP : 557-614 Liên hệ
Mỏ dưới vắt sổ Juki MO-3314

Móc máy vắt sổ

Mỏ dưới vắt sổ Juki MO-3314

Mã SP : 124-81800 Liên hệ
Mỏ chỉ tết vắt sổ juki MO-3314

Móc máy vắt sổ

Mỏ chỉ tết vắt sổ juki MO-3314

Mã SP : 124-82600 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS_26 (1/4A)

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS_26 (1/4A)

Mã SP : B2513-026-F00 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS_26 (1/4B)

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS_26 (1/4B)

Mã SP : B2514-026-000 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS_261

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS_261

Mã SP : 129-68905 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS_261

Móc máy viền

Mỏ cuốn ống Juki MS_261

Mã SP : 129-69101 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS1190-1_4A

Móc máy viền

Mỏ cuốn ống Juki MS1190-1_4A

Mã SP : 129-40904 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS1190-1_4B

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS1190-1_4B

Mã SP : 129-41803 Liên hệ
Mỏ thùa đầu tròn (Mỏ nhọn) Juki MEB3200

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ thùa đầu tròn (Mỏ nhọn) Juki MEB3200

Mã SP : 140-31009 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS1190-3_16A

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS1190-3_16A

Mã SP : 129-40508 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS19-1_4A

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS19-1_4A

Mã SP : B2513-019-F00 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS19-1_4B

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ cuốn ống Juki MS19-1_4B

Mã SP : B2514-019-FO Liên hệ
Mỏ dưới 2 kim chỉ tết Juki MH380 phải

Móc máy may chuyên dùng

Mỏ dưới 2 kim chỉ tết Juki MH380 phải

Mã SP : B2031-380-000 Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki  MS19-3_16A

Móc máy viền

Mỏ cuốn ống Juki MS19-3_16A

Mã SP : B2513-019-DO Liên hệ
Mỏ cuốn ống Juki MS19-3_16B

Móc máy viền

Mỏ cuốn ống Juki MS19-3_16B

Mã SP : B2514-019-DO Liên hệ