Ổ máy may

Ổ một kim điện tử Hirose mỏng

Ổ máy may 1 kim

Ổ một kim điện tử Hirose mỏng

Mã SP : HSH-7.94BTR Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử mỏng Jieyi

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử mỏng Jieyi

Mã SP : HSH-7.94BTR Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử mỏng HSH - 7.94BTR  Trung Quốc

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử mỏng HSH - 7.94BTR Trung Quốc...

Mã SP : HSH-7.94BTR Liên hệ
Ổ máy 1 kim cơ dầy Jieyi ĐL

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim cơ dầy Jieyi ĐL

Mã SP : HSH-7.94A Liên hệ
Ổ máy may một kim điện tử mỏng Jinzen

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy may một kim điện tử mỏng Jinzen

Mã SP : HSH-7.94BTR Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử dầy Jieyi ĐL

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử dầy Jieyi ĐL

Mã SP : HSH-7.94ATR Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử dày HSH-7.94ATR

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử dày HSH-7.94ATR

Mã SP : HSH-7.94ATR Liên hệ
Ổ máy 1 kim cơ mỏng Jieyi

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim cơ mỏng Jieyi

Mã SP : HSH-7.94B Liên hệ
Ổ máy may 2 kim 100-22

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy may 2 kim 100-22

Mã SP : 100-22 Liên hệ
Ổ máy 2 kim di động  BROTHER 845

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy 2 kim di động BROTHER 845

Mã SP : BROTHER 845 Liên hệ
Ổ máy hai kim cố định  BROTHER 842

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy hai kim cố định BROTHER 842

Mã SP : Ổ máy may 2 kim 842 Liên hệ
Ổ máy 2 kim cố định BROTHER 831

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy 2 kim cố định BROTHER 831

Mã SP : Ổ máy 2 kim cố định Liên hệ
Ổ máy may 4

Ổ máy may chuyên dùng

Ổ máy may 4

Mã SP : Ổ máy 4 Liên hệ
Ổ máy 2 kim 875

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy 2 kim 875

Mã SP : Ổ máy 875 Liên hệ
Ổ máy trụ 810

Ổ máy may chuyên dùng

Ổ máy trụ 810

Mã SP : Ổ máy trụ 810 Liên hệ
Ổ máy may 1 kim to YZH-A1(6-7)

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy may 1 kim to YZH-A1(6-7)

Mã SP : Ổ máy 1 kim YZH-A1 Liên hệ
Ổ máy một kim cơ dầy Jinzen

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy một kim cơ dầy Jinzen

Mã SP : HSH-7.94A Liên hệ
Ổ máy một kim lớn JinZen

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy một kim lớn JinZen

Mã SP : HSM-B1H Liên hệ
Ổ máy một kim lớn có yếm Jinzen

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy một kim lớn có yếm Jinzen

Mã SP : HSM-A-1 Liên hệ
Ổ máy 2 kim cố định 831  nhỏ Jinzen

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy 2 kim cố định 831 nhỏ Jinzen

Mã SP : HSH-12-15L Liên hệ