Ổ máy may

Ổ một kim điện tử Hirose mỏng

Ổ máy may 1 kim

Ổ một kim điện tử Hirose mỏng

Mã SP : HSH-7.94BTR Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử mỏng Jieyi

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử mỏng Jieyi

Mã SP : HSH-7.94BTR Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử mỏng HSH - 7.94BTR  Trung Quốc

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử mỏng HSH - 7.94BTR Trung Quốc...

Mã SP : HSH-7.94BTR Liên hệ
Ổ máy 1 kim cơ dầy Jieyi ĐL

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim cơ dầy Jieyi ĐL

Mã SP : HSH-7.94A Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử dầy Jieyi ĐL

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử dầy Jieyi ĐL

Mã SP : HSH-7.94ATR Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử dày HSH-7.94ATR

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử dày HSH-7.94ATR

Mã SP : HSH-7.94ATR Liên hệ
Ổ máy 1 kim cơ mỏng Jieyi

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim cơ mỏng Jieyi

Mã SP : HSH-7.94B Liên hệ
Ổ máy một kim cơ dầy Jinzen

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy một kim cơ dầy Jinzen

Mã SP : HSH-7.94A Liên hệ
Ổ khuy Juki 781

Ổ máy khuy

Ổ khuy Juki 781

Mã SP : DP2-NJ771/B1808-771- Liên hệ
Ổ khuy Juki 761

Ổ máy khuy

Ổ khuy Juki 761

Mã SP : DP2-NJ/KRP-41-LH Liên hệ
Ổ khuy Juki Brother 814

Ổ máy khuy

Ổ khuy Juki Brother 814

Mã SP : DP2-LB/143986-101(81 Liên hệ
Ổ ziczac SINGER 457

Ổ máy ziczac

Ổ ziczac SINGER 457

Mã SP : DP2-57(2) Liên hệ
Ổ máy di bọ 1900

Ổ máy đính bọ

Ổ máy di bọ 1900

Mã SP : Ổ bọ 1900 Liên hệ
Ổ máy di bọ Juki 1850

Ổ máy đính bọ

Ổ máy di bọ Juki 1850

Mã SP : Ổ bọ 1850 Liên hệ
Ổ máy di bọ cơ 430

Ổ máy đính bọ

Ổ máy di bọ cơ 430

Mã SP : Ổ bọ 430 Liên hệ
Ổ máy di bọ Brother 430D

Ổ máy đính bọ

Ổ máy di bọ Brother 430D

Mã SP : Ổ bọ 430D Liên hệ
Chao máy di bọ Brother ĐL

Ổ máy đính bọ

Chao máy di bọ Brother ĐL

Mã SP : SH430 Liên hệ
Chao  máy di bọ Juki ĐL

Ổ máy đính bọ

Chao máy di bọ Juki ĐL

Mã SP : SH280 Liên hệ
Ổ khuy 771 Đl kenlen

Ổ máy khuy

Ổ khuy 771 Đl kenlen

Mã SP : Ổ khuy 771 ĐL kenlen Liên hệ
Sừng trâu ổ bọ 430D

Ổ máy đính bọ

Sừng trâu ổ bọ 430D

Mã SP : JZ-25366 Liên hệ