Phụ tùng máy in sơ đồ

Cáp truyền tín hiệu tới đầu phun máy in sơ đồ jindex

Phụ tùng máy in sơ đồ

Cáp truyền tín hiệu tới đầu phun máy in sơ đồ jindex...

Mã SP : G23-H06 Liên hệ
Sensor máy in sơ đồ Jindex

Phụ tùng máy in sơ đồ

Sensor máy in sơ đồ Jindex

Mã SP : G23-H07 Liên hệ
Mainboar chính máy in sơ đồ jindex

Phụ tùng máy in sơ đồ

Mainboar chính máy in sơ đồ jindex

Mã SP : G23-H08 Liên hệ
Electric boar máy in sơ đồ jindex

Phụ tùng máy in sơ đồ

Electric boar máy in sơ đồ jindex

Mã SP : G23-H09 Liên hệ
Main đầu phun máy in sơ đồ Jinex 2 đầu phun

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main đầu phun máy in sơ đồ Jinex 2 đầu phun

Mã SP : G23-H10 Liên hệ
Main đầu phun máy in sơ đồ Jinex 4 đầu phun

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main đầu phun máy in sơ đồ Jinex 4 đầu phun

Mã SP : G23-H11 Liên hệ
Main đầu phun nhỏ  máy in sơ đồ FD800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main đầu phun nhỏ máy in sơ đồ FD800

Mã SP : 3001 1,200,000đ
Mắt đọc thước máy FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Mắt đọc thước máy FD1800

Mã SP : 3004 700,000đ
Màn hình máy in sơ đồ FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Màn hình máy in sơ đồ FD1800

Mã SP : 3005 2,500,000đ
Bộ bánh tỳ giấy máy FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Bộ bánh tỳ giấy máy FD1800

Mã SP : 3010 400,000đ
Cáp Data máy in sơ đồ FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Cáp Data máy in sơ đồ FD1800

Mã SP : 3015 1,200,000đ
cảm biến điểm o máy in sơ đồ FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

cảm biến điểm o máy in sơ đồ FD1800

Mã SP : 3025 500,000đ
Main chính máy in sơ đồ Jindex UPS,QQ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main chính máy in sơ đồ Jindex UPS,QQ

Mã SP : UPS2-01 12,000,000đ
Main công suất máy in sơ đồ Jindex UPS,QQ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main công suất máy in sơ đồ Jindex UPS,QQ

Mã SP : UPS2-02 3,500,000đ
Main black boar máy in sơ đồ Jindex QQ2, UPS2

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main black boar máy in sơ đồ Jindex QQ2, UPS2

Mã SP : UPS2-03 3,500,000đ
Main hộp mực máy in sơ đồ Jindex QQ2, UPS2

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main hộp mực máy in sơ đồ Jindex QQ2, UPS2

Mã SP : UPS2-04 3,500,000đ
Sensor điểm zero máy in sơ đồ Jindex QQ2, UPS2

Phụ tùng máy in sơ đồ

Sensor điểm zero máy in sơ đồ Jindex QQ2, UPS2

Mã SP : UPS2-05 500,000đ
Cáp hộ mực máy in sơ đồ Jindex QQ2, UPS2

Phụ tùng máy in sơ đồ

Cáp hộ mực máy in sơ đồ Jindex QQ2, UPS2

Mã SP : UPS2-06 200,000đ
Cáp chính máy in sơ đồ Jindex UPS, QQ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Cáp chính máy in sơ đồ Jindex UPS, QQ

Mã SP : UPS2-07 1,500,000đ
Bộ bánh xe đè giấy máy in sơ đồ Jindex UPS, QQ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Bộ bánh xe đè giấy máy in sơ đồ Jindex UPS, QQ...

Mã SP : UPS2-08 500,000đ