Tấm kim, mặt nguyệt

Mặt nguyệt máy vắt sổ  202554E

Mặt nguyệt máy vắt sổ

Mặt nguyệt máy vắt sổ 202554E

Mã SP : Mặt nguyệt 202554E Liên hệ
Tấm kim vắt sổ Pegasus M732-355

Mặt nguyệt máy vắt sổ

Tấm kim vắt sổ Pegasus M732-355

Mã SP : 208648 Liên hệ
Mặt nguyệt máy may viền  2570185

Mặt nguyệt máy chuyên dùng

Mặt nguyệt máy may viền 2570185

Mã SP : 2570185 Liên hệ
Mặt nguyệt máy may E3326-SIRUBA F007-2

Mặt nguyệt máy chuyên dùng

Mặt nguyệt máy may E3326-SIRUBA F007-2

Mã SP : MẶT NGUYỆT MÁY MAY E Liên hệ
Mặt nguyệt máy may E3327

Mặt nguyệt máy chuyên dùng

Mặt nguyệt máy may E3327

Mã SP : MẶT NGUYỆT MÁY MAY E Liên hệ
Mặt nguyệt máy vắt sổ 4 ống Juki 2500

Mặt nguyệt máy vắt sổ

Mặt nguyệt máy vắt sổ 4 ống Juki 2500

Mã SP : R4305HODEOO Liên hệ
Mặt nguyệt máy vắt sổ 5 ống 5 ly Juki 2500

Mặt nguyệt máy vắt sổ

Mặt nguyệt máy vắt sổ 5 ống 5 ly Juki 2500

Mã SP : R4612-HOF-600 Liên hệ
Mặt nguyệt máy vắt sổ 4 ống Juki 3600

Mặt nguyệt máy vắt sổ

Mặt nguyệt máy vắt sổ 4 ống Juki 3600

Mã SP : R4305JOEEOO Liên hệ
Mặt nguyệt máy vắt sổ 5 ống 3 ly juki 3600

Mặt nguyệt máy vắt sổ

Mặt nguyệt máy vắt sổ 5 ống 3 ly juki 3600

Mã SP : R4508JOFDOO Liên hệ
Mặt nguyệt máy vắt sổ 5 ống 5 ly juki 3600

Mặt nguyệt máy vắt sổ

Mặt nguyệt máy vắt sổ 5 ống 5 ly juki 3600

Mã SP : R461250FDOO Liên hệ
Mặt nguyệt máy viền nằm YAMATO 5.6

Mặt nguyệt máy viền

Mặt nguyệt máy viền nằm YAMATO 5.6

Mã SP : 94801 Liên hệ
Mặt nguyệt máy trần đè viền đứng YAMATO 5.6

Mặt nguyệt máy viền

Mặt nguyệt máy trần đè viền đứng YAMATO 5.6...

Mã SP : 94801 Liên hệ
Mặt nguyệt máy trần đè Yamato VC2700 3x6,4

Mặt nguyệt máy viền

Mặt nguyệt máy trần đè Yamato VC2700 3x6,4

Mã SP : 94802 Liên hệ
Mặt nguyệt máy viền Siruba C007E-W122 3X5,6

Mặt nguyệt máy viền

Mặt nguyệt máy viền Siruba C007E-W122 3X5,6

Mã SP : E3826P Liên hệ
Mặt nguyệt máy viền Siruba F007E-W122 3X6,4

Mặt nguyệt máy viền

Mặt nguyệt máy viền Siruba F007E-W122 3X6,4

Mã SP : E1827 Liên hệ
Mặt nguyệt viền PEGASUS W500 6.4

Mặt nguyệt máy viền

Mặt nguyệt viền PEGASUS W500 6.4

Mã SP : 257018B64 Liên hệ
Mặt nguyệt viền PEGASUS W600 5.6

Mặt nguyệt máy viền

Mặt nguyệt viền PEGASUS W600 5.6

Mã SP : 257018B56 Liên hệ
Mặt nguyệt  máy vắt sổ Yamato AZ8003H

Mặt nguyệt máy vắt sổ

Mặt nguyệt máy vắt sổ Yamato AZ8003H

Mã SP : 2108003 Liên hệ
Mặt nguyệt máy vắt sổ Siruba 747 2x4

Mặt nguyệt máy vắt sổ

Mặt nguyệt máy vắt sổ Siruba 747 2x4

Mã SP : E809 Liên hệ
Mặt nguyệt máy vắt sổ Siruba 757 3x5

Mặt nguyệt máy vắt sổ

Mặt nguyệt máy vắt sổ Siruba 757 3x5

Mã SP : E982 Liên hệ