Tấm kim, mặt nguyệt

Mặt nguyệt máy 1 kim xén

Mặt nguyệt máy 1 kim

Mặt nguyệt máy 1 kim xén

Mã SP : MKXEN Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 7/32

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 7/32

Mã SP : MN7/32 Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 15/16

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 15/16...

Mã SP : MN15/16 Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 13/32

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 13/32...

Mã SP : MN13/32 Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 9/32

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 9/32

Mã SP : MN9/32 Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 1/16

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 1/16

Mã SP : MN1/16 Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 1

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 1

Mã SP : MN1 Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 3/4

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 3/4

Mã SP : MN3/4 Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 1-3/16

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 1-3/16...

Mã SP : MN1-3/16 Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 1-1/4

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 1-1/4...

Mã SP : MN1-1/4 Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 11/16

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 11/16...

Mã SP : MN11/16 Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 7/8

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 7/8

Mã SP : MN7/8 Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 1-1/2

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 1-1/2...

Mã SP : MN1-1/2 Liên hệ
Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 1-5/8

Mặt nguyệt máy 2 kim

Mặt nguyệt máy hai kim cố định DAYU size 1-5/8...

Mã SP : MN1-5/8 Liên hệ
Mặt nguyệt 1 kim 4 cầu E18 ĐL

Mặt nguyệt máy 1 kim

Mặt nguyệt 1 kim 4 cầu E18 ĐL

Mã SP : E18 Liên hệ
Mặt nguyệt máy 1 kim xén Strong H

Mặt nguyệt máy 1 kim

Mặt nguyệt máy 1 kim xén Strong H

Mã SP : S10570 Liên hệ
Mặt nguyệt máy viền 4 kim SRB

Mặt nguyệt máy viền

Mặt nguyệt máy viền 4 kim SRB

Mã SP : E1828 Liên hệ
Tấm kim máy cuốn ống Brother DT6-B927

Mặt nguyệt máy chuyên dùng

Tấm kim máy cuốn ống Brother DT6-B927

Mã SP : S11508-101 Liên hệ
Tấm kim máy cuốn ống Brother DT6-B927

Mặt nguyệt máy chuyên dùng

Tấm kim máy cuốn ống Brother DT6-B927

Mã SP : 150666-001 Liên hệ
Tấm kim máy cuốn ống Brother DT6B928

Mặt nguyệt máy chuyên dùng

Tấm kim máy cuốn ống Brother DT6B928

Mã SP : 148864-001 Liên hệ