Máy may tự động cho quần

Máy bổ túi tự động APW-895

Máy may tự động cho quần

Máy bổ túi tự động APW-895

Product code : APW-895 Liên hệ
Máy đính đỉa passan quần jean tự động JAM

Máy may tự động cho quần

Máy đính đỉa passan quần jean tự động JAM

Product code : JT801P Liên hệ
Máy đính đỉa quần Jean,kaki tự động Juki

Máy may tự động cho quần

Máy đính đỉa quần Jean,kaki tự động Juki

Product code : MOL-254DABCDE Liên hệ
Máy đính đỉa quần tự động

Máy may tự động cho quần

Máy đính đỉa quần tự động

Product code : AB1351KSAA Liên hệ
Máy may túi tự động

Máy may tự động cho quần

Máy may túi tự động

Product code : GT-9027 Liên hệ
Máy may túi quần jean tự động JAM

Máy may tự động cho quần

Máy may túi quần jean tự động JAM

Product code : JT862H Liên hệ
Máy may túi quần jean tự động 2 đầu 2 màu chỉ JAM

Máy may tự động cho quần

Máy may túi quần jean tự động 2 đầu 2 màu chỉ JAM

Product code : JT882H Liên hệ
Máy may miệng túi tự động GTG

Máy may tự động cho quần

Máy may miệng túi tự động GTG

Product code : MB2001B Liên hệ
Máy may lai quần tự động GTG

Máy may tự động cho quần

Máy may lai quần tự động GTG

Product code : MB5003C-IM Liên hệ
Máy cuốn sườn quần GTG

Máy may tự động cho quần

Máy cuốn sườn quần GTG

Product code : MB2004B Liên hệ
Máy diễu baghet tự động

Máy may tự động cho quần

Máy diễu baghet tự động

Product code : MB1003B Liên hệ
Máy tra lưng quần Jean

Máy may tự động cho quần

Máy tra lưng quần Jean

Product code : MB2003C Liên hệ
Máy vắt sổ sườn quần

Máy may tự động cho quần

Máy vắt sổ sườn quần

Product code : MB3003B Liên hệ
Máy may đáp túi tự động

Máy may tự động cho quần

Máy may đáp túi tự động

Product code : DT-1328-1308 Liên hệ
Máy chiết ly quần tự động

Máy may tự động cho quần

Máy chiết ly quần tự động

Product code : SF2356 Liên hệ