Dao cắt ngành may

Dao máy di bọ Brother 430D

Dao máy thùa khuy, đính bọ

Dao máy di bọ Brother 430D

Mã SP : Dao Bọ Brother 430D Liên hệ
Dao nút Juki

Dao máy thùa khuy, đính bọ

Dao nút Juki

Mã SP : B2406-374-OAO/ B2410 Liên hệ
Yếm dao juki

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Yếm dao juki

Mã SP : Yếm dao juki Liên hệ
Dao cắt chỉ một kim juki

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao cắt chỉ một kim juki

Mã SP : Dao cắt chỉ một kim Liên hệ
Dao thùa đầu tròn Juki MEB-3200S

Dao máy thùa khuy, đính bọ

Dao thùa đầu tròn Juki MEB-3200S

Mã SP : 32062903 Liên hệ
Thớt máy thùa đầu tròn juki  MEB3200S

Dao máy thùa khuy, đính bọ

Thớt máy thùa đầu tròn juki MEB3200S

Mã SP : THOT MEB3200S Liên hệ
Kéo cắt chỉ di động máy kansai Siruba F007

Dao máy viền

Kéo cắt chỉ di động máy kansai Siruba F007

Mã SP : UT507 Liên hệ
Dao cắt chỉ cố định máy Kansai Siruba F007

Dao máy viền

Dao cắt chỉ cố định máy Kansai Siruba F007

Mã SP : UT506 Liên hệ
Dao máy cắt đầu bàn tròn RS100

Dao máy cắt đứng

Dao máy cắt đầu bàn tròn RS100

Mã SP : RS100 Liên hệ
Dao máy cắt đầu bàn tròn RS110

Dao máy cắt đứng

Dao máy cắt đầu bàn tròn RS110

Mã SP : RS110 Liên hệ
Dao cắt chỉ 1 kim Brother tĩnh

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao cắt chỉ 1 kim Brother tĩnh

Mã SP : S02637 Liên hệ
Dao cắt chỉ tự động máy 2 kim brother ( dao động)

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao cắt chỉ tự động máy 2 kim brother ( dao động)...

Mã SP : S07526-301 Liên hệ
Dao cắt chỉ tự động máy 2 kim brother ( dao động)

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao cắt chỉ tự động máy 2 kim brother ( dao động)...

Mã SP : S07526-201 Liên hệ
Dao cắt chỉ tự động máy 2 kim Juki ( Dao động)

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao cắt chỉ tự động máy 2 kim Juki ( Dao động)...

Mã SP : 102-11100 Liên hệ
Dao cắt chỉ tự động máy 2 kim Juki ( Dao động)

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao cắt chỉ tự động máy 2 kim Juki ( Dao động)...

Mã SP : 102-11605 Liên hệ
Dao cắt chỉ tự động máy 2 kim Juki ( Dao tĩnh)

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao cắt chỉ tự động máy 2 kim Juki ( Dao tĩnh)...

Mã SP : 102-11209 Liên hệ
Dao tĩnh cắt chỉ máy 1 kim juki

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao tĩnh cắt chỉ máy 1 kim juki

Mã SP : Dao tĩnh cắt chỉ máy Liên hệ
Dao động cắt chỉ máy 1 kim juki

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao động cắt chỉ máy 1 kim juki

Mã SP : Dao động cắt chỉ máy Liên hệ
Dao máy một kim xén

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao máy một kim xén

Mã SP : S10605-001 Liên hệ
Dao dưới máy vắt sổ brother 11236-001-B351

Dao máy vắt sổ

Dao dưới máy vắt sổ brother 11236-001-B351

Mã SP : 112436-001-B351 Liên hệ