máy ép nhiệt

Máy ép nhiệt cơ 40X60

máy ép nhiệt

Máy ép nhiệt cơ 40X60

Mã SP : ST-62 Liên hệ
Máy ép nhiệt cơ 40x40

máy ép nhiệt

Máy ép nhiệt cơ 40x40

Mã SP : ST-38 Liên hệ
Máy ép nhiệt định hình cổ áo sơ mi 2110

máy ép nhiệt

Máy ép nhiệt định hình cổ áo sơ mi 2110

Mã SP : CF-2110 Liên hệ
Máy xếp (gấp) áo sơ mi CF-A1

máy ép nhiệt

Máy xếp (gấp) áo sơ mi CF-A1

Mã SP : CF-A1 Liên hệ
Máy ép định hình khuôn áo ngực CF-610

máy ép nhiệt

Máy ép định hình khuôn áo ngực CF-610

Mã SP : CF-610 Liên hệ
Máy ép nhiệt định hình gấp tay 8184B

máy ép nhiệt

Máy ép nhiệt định hình gấp tay 8184B

Mã SP : CF-8184B Liên hệ
Máy ép nhiệt gấp ve tay áo sơ mi 8183

máy ép nhiệt

Máy ép nhiệt gấp ve tay áo sơ mi 8183

Mã SP : CF-8183 Liên hệ
Máy ép cầu vai thân sau áo sơ mi 8135

máy ép nhiệt

Máy ép cầu vai thân sau áo sơ mi 8135

Mã SP : CF-8135 Liên hệ
Máy ép định hình nẹp thân áo sơ mi 8133

máy ép nhiệt

Máy ép định hình nẹp thân áo sơ mi 8133

Mã SP : CF-8133 Liên hệ
Máy lộn ép cổ áo sơ mi (tự động) 53

máy ép nhiệt

Máy lộn ép cổ áo sơ mi (tự động) 53

Mã SP : CF-53 Liên hệ
Máy lộn ép cổ áo sơ mi (máy cơ) 44

máy ép nhiệt

Máy lộn ép cổ áo sơ mi (máy cơ) 44

Mã SP : CF-44 Liên hệ
Máy ép định hình tay măng sét 46

máy ép nhiệt

Máy ép định hình tay măng sét 46

Mã SP : CF-46 Liên hệ
Máy ép định hình cổ, nẹp thân áo 2115B

máy ép nhiệt

Máy ép định hình cổ, nẹp thân áo 2115B

Mã SP : CF-2115B Liên hệ
Máy xén – lộn cổ áo sơ mi (dùng hơi) 76

máy ép nhiệt

Máy xén – lộn cổ áo sơ mi (dùng hơi) 76

Mã SP : CF-76 Liên hệ
Máy xén-lộn-ép cổ áo sơ mi 81

máy ép nhiệt

Máy xén-lộn-ép cổ áo sơ mi 81

Mã SP : CF-81 Liên hệ
Máy ép định hình tay măng sét 85

máy ép nhiệt

Máy ép định hình tay măng sét 85

Mã SP : CF-85 Liên hệ
Máy ép định hình khuôn áo ngực 616

máy ép nhiệt

Máy ép định hình khuôn áo ngực 616

Mã SP : CF-616 Liên hệ