Phụ tùng máy may lập trình

Công tắc ngồn máy lập trình Chinki

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Công tắc ngồn máy lập trình Chinki

Product code : GC812-01 500,000đ
Nút dừng khẩn cấp máy lập trình CHNKI

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Nút dừng khẩn cấp máy lập trình CHNKI

Product code : GC812-02 350,000đ
Mortor cắt chỉ máy lập trình Chinki

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Mortor cắt chỉ máy lập trình Chinki

Product code : GC812-03 5,000,000đ
Chân vịt máy lập trình Chinki

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Chân vịt máy lập trình Chinki

Product code : GC812-04 500,000đ
Càng giữ khung máy lập trình CHNKI

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Càng giữ khung máy lập trình CHNKI

Product code : GC812-05 2,000,000đ
Bộ đọc thẻ từ máy lập trình CHINKI

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Bộ đọc thẻ từ máy lập trình CHINKI

Product code : GC812-06 2,000,000đ
Cụm cò giật chỉ máy lập trình CHNKI

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Cụm cò giật chỉ máy lập trình CHNKI

Product code : GC812-07 2,000,000đ
Xi lanh khí nâng gá máy lập trình CHNKI

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Xi lanh khí nâng gá máy lập trình CHNKI

Product code : GC812-08 700,000đ
Đòn gánh giữ ổ máy lập trình CHNKI

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Đòn gánh giữ ổ máy lập trình CHNKI

Product code : GC812-09 200,000đ
Ổ máy may lập trình CHNKI

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Ổ máy may lập trình CHNKI

Product code : GC812-10 1,000,000đ
Thuyền máy may lập trình CHNKI

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Thuyền máy may lập trình CHNKI

Product code : GC812-11 100,000đ
Trục vít máy may lập CHNKI GC

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Trục vít máy may lập CHNKI GC

Product code : GC812-11 5,000,000đ
Dây coroa trục chính máy lập CHNKI A8-120, A9-130

Phụ tùng máy may lập trình Chnki

Dây coroa trục chính máy lập CHNKI A8-120, A9-130

Product code : A8-01 1,500,000đ
Chân vịt nhỏ máy lập trình Zoje ZJ-M5

Phụ tùng máy may lập trình zoje

Chân vịt nhỏ máy lập trình Zoje ZJ-M5

Product code : 10000489 200,000đ
Vòng bi máy lập trình Zoje

Phụ tùng máy may lập trình zoje

Vòng bi máy lập trình Zoje

Product code : 10003582 100,000đ
Vòng bi máy lập trình Zoje 1

Phụ tùng máy may lập trình zoje

Vòng bi máy lập trình Zoje 1

Product code : 10009787 100,000đ
Dao tĩnh máy lập trình Zoje

Phụ tùng máy may lập trình zoje

Dao tĩnh máy lập trình Zoje

Product code : 10011421 50,000đ
Ốc hãm con lăn máy lập trình Zoje

Phụ tùng máy may lập trình zoje

Ốc hãm con lăn máy lập trình Zoje

Product code : 10012162 20,000đ
Công tắc máy lập trình Zoje

Phụ tùng máy may lập trình zoje

Công tắc máy lập trình Zoje

Product code : 10028708 60,000đ
Xích nhựa máy lập trình Zoje

Phụ tùng máy may lập trình zoje

Xích nhựa máy lập trình Zoje

Product code : 10037199 450,000đ