Phụ tùng máy trải, cắt vải

Motor mài dao máy cắt tự động Bullmer

Phụ tùng máy cắt vải

Motor mài dao máy cắt tự động Bullmer

Product code : 054509 Liên hệ
Dao máy cắt tự động Bullmer

Phụ tùng máy cắt vải

Dao máy cắt tự động Bullmer

Product code : 71119001 Liên hệ
Đá mài dao máy cắt tự động Bullmer

Phụ tùng máy cắt vải

Đá mài dao máy cắt tự động Bullmer

Product code : 70132714 Liên hệ
Bàn chông máy cắt vải tự động Bullmer

Phụ tùng máy cắt vải

Bàn chông máy cắt vải tự động Bullmer

Product code : 70144014 Liên hệ
Dầu bôi trơn máy cắt tự động Bullmer

Phụ tùng máy cắt vải

Dầu bôi trơn máy cắt tự động Bullmer

Product code : 70132578 Liên hệ
Dây đai răng mã DT5-590 máy cắt tự động Bullmer

Phụ tùng máy cắt vải

Dây đai răng mã DT5-590 máy cắt tự động Bullmer

Product code : 70135027 Liên hệ
Bộ nâng hạ dao máy cắt tự động Bullmer

Phụ tùng máy cắt vải

Bộ nâng hạ dao máy cắt tự động Bullmer

Product code : 105901 Liên hệ
Dây đai răng 16T5-815 máy cắt tự động Bullmer

Phụ tùng máy cắt vải

Dây đai răng 16T5-815 máy cắt tự động Bullmer

Product code : 70135011 Liên hệ
Day đai răng 16T5-500 máy cắt vải tự động Bullmer

Phụ tùng máy cắt vải

Day đai răng 16T5-500 máy cắt vải tự động Bullmer

Product code : 70135010 Liên hệ
Bi máy cắt tự động Bullmer 623ZZ

Phụ tùng máy cắt vải

Bi máy cắt tự động Bullmer 623ZZ

Product code : 70124004 Liên hệ
BI MÁY CẮT TỰ ĐỘNG BULLMER 624ZZ

Phụ tùng máy cắt vải

BI MÁY CẮT TỰ ĐỘNG BULLMER 624ZZ

Product code : 70124004 Liên hệ