máy phụ trợ khác

Máy xả vải cuộn - tự động

máy xả vải

Máy xả vải cuộn - tự động

Product code : HS-128S-ED Liên hệ
Máy xả vài tự động

máy xả vải

Máy xả vài tự động

Product code : HS-02 Liên hệ
Máy kiểm vải căn biên tự động

máy kiểm vải

Máy kiểm vải căn biên tự động

Product code : YB1800 Liên hệ
Máy kiểm vải căn biên tự động có xả

máy kiểm vải

Máy kiểm vải căn biên tự động có xả

Product code : HS-124GH-ED Liên hệ
Máy kiểm vải căn biên cơ

máy kiểm vải

Máy kiểm vải căn biên cơ

Product code : HS-124G Liên hệ
Máy kiểm vải căn biên cơ có xả

máy kiểm vải

Máy kiểm vải căn biên cơ có xả

Product code : HS-124GH Liên hệ
Máy kiểm vải AI tự động

máy kiểm vải

Máy kiểm vải AI tự động

Product code : PA-7A Liên hệ
Máy tách vải dạ HB-450

máy tách vải dạ

Máy tách vải dạ HB-450

Product code : HB-450 Liên hệ
Máy tách vải dạ HP-450S

máy tách vải dạ

Máy tách vải dạ HP-450S

Product code : HP-450S Liên hệ
Máy sang chỉ WEIJIE WJ-40C

máy sang chỉ

Máy sang chỉ WEIJIE WJ-40C

Product code : WJ-40C Liên hệ
Máy sang chỉ WEIJIE WJ-20S

máy sang chỉ

Máy sang chỉ WEIJIE WJ-20S

Product code : WJ-20S Liên hệ
tủ soi màu vải ngành may

máy soi màu vải

tủ soi màu vải ngành may

Product code : T60(X) Liên hệ
Tủ soi màu vải Datacolor 2028

máy soi màu vải

Tủ soi màu vải Datacolor 2028

Product code : Datacolor 2028 Liên hệ
Tủ soi màu vải ngành may

máy soi màu vải

Tủ soi màu vải ngành may

Product code : T90-7 Liên hệ