Phụ tùng máy cắt rập

Dây BELT máy cắt dập

Phụ tùng máy cắt rập

Dây BELT máy cắt dập

Product code : ây belt máy cắt rập Liên hệ
Cáp truyền tín hiệu máy cắt rập Graptech FC8600

Phụ tùng máy cắt rập

Cáp truyền tín hiệu máy cắt rập Graptech FC8600

Product code : cap graptech Liên hệ
nguồn 60 vol máy phay mica ST1215PQ

Phụ tùng máy cắt rập

nguồn 60 vol máy phay mica ST1215PQ

Product code : ST1215PQ-01 2,000,000đ
Nguồn 24vol máy cắt bìa ST1215PQ

Phụ tùng máy cắt rập

Nguồn 24vol máy cắt bìa ST1215PQ

Product code : ST1215PQ-02 1,000,000đ
Main chính máy cắt bìa ST1215PQ

Phụ tùng máy cắt rập

Main chính máy cắt bìa ST1215PQ

Product code : ST1215PQ-03 12,000,000đ
Bo kết nối máy cắt bìa ST1215PQ

Phụ tùng máy cắt rập

Bo kết nối máy cắt bìa ST1215PQ

Product code : ST1215PQ-04 3,000,000đ
Fiter máy cắt bìa ST1215PQ

Phụ tùng máy cắt rập

Fiter máy cắt bìa ST1215PQ

Product code : ST1215PQ-05 1,200,000đ
Main màn hình máy cắt bìa ST1215PQ

Phụ tùng máy cắt rập

Main màn hình máy cắt bìa ST1215PQ

Product code : ST1215PQ-06 2,000,000đ
Bàn phím máy cắt bìa ST1215PQ

Phụ tùng máy cắt rập

Bàn phím máy cắt bìa ST1215PQ

Product code : ST1215PQ-07 1,500,000đ
Drive máy cắt bìa ST1215PQ

Phụ tùng máy cắt rập

Drive máy cắt bìa ST1215PQ

Product code : ST1215PQ-08 3,500,000đ
Rellay máy cắt bìa ST125PQ

Phụ tùng máy cắt rập

Rellay máy cắt bìa ST125PQ

Product code : ST1215PQ-09 700,000đ
Sensor trục X máy cắt bìa ST1215PQ

Phụ tùng máy cắt rập

Sensor trục X máy cắt bìa ST1215PQ

Product code : ST1215PQ-10 700,000đ
Sensor trục Y máy cắt bìa ST1215PQ

Phụ tùng máy cắt rập

Sensor trục Y máy cắt bìa ST1215PQ

Product code : ST1215PQ-11 700,000đ
Motor trục X máy cắt bìa ST1215PQ

Phụ tùng máy cắt rập

Motor trục X máy cắt bìa ST1215PQ

Product code : ST1215PQ-12 3,000,000đ
Motor trục Y máy cắt bìa ST1215PQ

Phụ tùng máy cắt rập

Motor trục Y máy cắt bìa ST1215PQ

Product code : ST1215PQ-13 3,000,000đ