Phụ tùng máy phay mica

nguồn 60 vol máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

nguồn 60 vol máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-01 2,000,000đ
Nguồn 24vol máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Nguồn 24vol máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-02 1,000,000đ
Cụm dao và bút máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Cụm dao và bút máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-03 3,000,000đ
Main chính máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Main chính máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-04 12,000,000đ
Bo kết nối máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Bo kết nối máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-05 3,000,000đ
Fiter máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Fiter máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-06 1,200,000đ
Main màn hình máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Main màn hình máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-07 2,000,000đ
Bàn phím máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Bàn phím máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-08 1,500,000đ
Drive máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Drive máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-09 3,500,000đ
Rellay máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Rellay máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-10 700,000đ
Sensor trục X máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Sensor trục X máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-11 700,000đ
Sensor trục Y máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Sensor trục Y máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-12 Liên hệ
Sensor trục Z máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Sensor trục Z máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-13 700,000đ
Motor trục X máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Motor trục X máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-14 3,000,000đ
Motor trục Y máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Motor trục Y máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-15 3,000,000đ
Motor trục Z máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Motor trục Z máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-16 3,000,000đ
Motor khoan máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Motor khoan máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-17 5,000,000đ
Biến tần máy phay mica ST1215M

Phụ tùng máy phay mica

Biến tần máy phay mica ST1215M

Product code : ST1215M-18 6,000,000đ
Main chính máy phay mica CXMB02

Phụ tùng máy phay mica

Main chính máy phay mica CXMB02

Product code : CXMB02-01 18,000,000đ
Màn hình máy phay mica CXMB02

Phụ tùng máy phay mica

Màn hình máy phay mica CXMB02

Product code : CXMB02-02 5,500,000đ