Máy may 2 kim

máy may 2 kim điện tử GTG

Máy may 2 kim

máy may 2 kim điện tử GTG

Product code : GT-3568A Liên hệ
Máy may 2 kim chỉ tết Zoje ZJ3800-BD

Máy may 2 kim

Máy may 2 kim chỉ tết Zoje ZJ3800-BD

Product code : ZJ3800-BD Liên hệ
Máy may 2 kim điện tử Juki LH-3568ASF-7

Máy may 2 kim

Máy may 2 kim điện tử Juki LH-3568ASF-7

Product code : LH-3568ASF-7-WB/SC920AK/CP18A Liên hệ
Máy 2 kim cố định ZJ8420A-5

Máy may 2 kim

Máy 2 kim cố định ZJ8420A-5

Product code : ZJ8420A-5 Liên hệ
Máy may 2 kim trụ nhỏ GTG

Máy may 2 kim

Máy may 2 kim trụ nhỏ GTG

Product code : GT-1442 Liên hệ