Máy may 1 kim

Máy may 1 kim GTG

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim GTG

Product code : GT-D7R Liên hệ
Máy may 1 kim đầu khô GTG

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim đầu khô GTG

Product code : GT-9000A-C Liên hệ
Máy may 1 kim xén cắt chỉ tự động đầu khô GTG

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim xén cắt chỉ tự động đầu khô GTG

Product code : GT-D8-D4 Liên hệ
Máy may 1 kim xén cuốn viền đầu khô GTG

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim xén cuốn viền đầu khô GTG

Product code : GT-D8QB-D4 Liên hệ
Máy may 1 kim cổ nhỏ GTG

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim cổ nhỏ GTG

Product code : GT-4251CPB Liên hệ
Máy may 1 kim cổ nhỏ cào bơi GTG

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim cổ nhỏ cào bơi GTG

Product code : GT-4251CTB-TS Liên hệ
MÁY MAY 1 KIM CÀO BƠI GTG

Máy may 1 kim

MÁY MAY 1 KIM CÀO BƠI GTG

Product code : GT-4251CTB Liên hệ
Máy may 1 kim Juki DDL-7000A

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim Juki DDL-7000A

Product code : DDL-7000AS-7-NB Liên hệ
Máy 1 kim Juki đầu bán khô DDL-8000A

Máy may 1 kim

Máy 1 kim Juki đầu bán khô DDL-8000A

Product code : DDL-8000A Liên hệ