Phụ tùng máy in sơ đồ

Đầu đọc thước máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Đầu đọc thước máy in sơ đồ

Product code : 3003 1,500,000đ
Cáp truyền tín hiệu máy in sơ đồ FD1800M

Phụ tùng máy in sơ đồ

Cáp truyền tín hiệu máy in sơ đồ FD1800M

Product code : 3002 1,500,000đ
Bánh xe kéo đầu phun

Phụ tùng máy in sơ đồ

Bánh xe kéo đầu phun

Product code : 3011 400,000đ
Dây BELT máy in sơ đồ FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Dây BELT máy in sơ đồ FD1800

Product code : G23-014 500,000đ
Bảng điều khiển máy in sơ đồ FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Bảng điều khiển máy in sơ đồ FD1800

Product code : 3006 1,500,000đ
Quạt máy in sơ đồ FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Quạt máy in sơ đồ FD1800

Product code : 3009 500,000đ
Sensor máy in sơ đồ FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Sensor máy in sơ đồ FD1800

Product code : 3027 500,000đ
Nguốn máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Nguốn máy in sơ đồ

Product code : 3024 1,000,000đ
Motor trục Y máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Motor trục Y máy in sơ đồ

Product code : 3022 2,500,000đ
Motor trục X máy in sơ đồ FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Motor trục X máy in sơ đồ FD1800

Product code : 3021 2,500,000đ
Motor xả giấy

Phụ tùng máy in sơ đồ

Motor xả giấy

Product code : 3025 1,500,000đ
Motor cuộn giấy máy in sơ đồ FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Motor cuộn giấy máy in sơ đồ FD1800

Product code : 3025 1,500,000đ
Main công suất máy in sơ đồ FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main công suất máy in sơ đồ FD1800

Product code : 3020 2,000,000đ
Main chính máy in sơ đồ FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main chính máy in sơ đồ FD1800

Product code : 3018 16,000,000đ
Main đầu phun máy in sơ đồ FD800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main đầu phun máy in sơ đồ FD800

Product code : 3019 4,000,000đ
Dây Belt déo dài đầu phun máy in sơ đồ FD1800

Phụ tùng máy in sơ đồ

Dây Belt déo dài đầu phun máy in sơ đồ FD1800

Product code : 3012 1,500,000đ
Main chính máy in sơ đồ DOT 180

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main chính máy in sơ đồ DOT 180

Product code : G23-022 Liên hệ
Cáp truyền tín hiệu máy in sơ đồ DOT 180

Phụ tùng máy in sơ đồ

Cáp truyền tín hiệu máy in sơ đồ DOT 180

Product code : G23-025 Liên hệ
Main điều khiển đầu phun máy in sơ đồ DOT 180

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main điều khiển đầu phun máy in sơ đồ DOT 180

Product code : G23-026 Liên hệ
Dây cáp truyền tín hiệu máy in sơ đồ Sina jet, ATA jet

Phụ tùng máy in sơ đồ

Dây cáp truyền tín hiệu máy in sơ đồ Sina jet, ATA jet

Product code : 400001A-L Liên hệ