Máy CAD/CAM

Bảng số hóa hipo

Bảng nhập mẫu

Bảng số hóa hipo

Product code : hipo digitizer Liên hệ
Máy scan rập INVH L-9012

Bảng nhập mẫu

Máy scan rập INVH L-9012

Product code : hipo Liên hệ
Máy scan rập khổ lớn S-1220H

Bảng nhập mẫu

Máy scan rập khổ lớn S-1220H

Product code : S-1220H Liên hệ
Bảng nhập mẫu Handbon

Bảng nhập mẫu

Bảng nhập mẫu Handbon

Product code : hanbon Liên hệ
Bảng số hóa nhập mẫu phần mềm Optitex

Bảng nhập mẫu

Bảng số hóa nhập mẫu phần mềm Optitex

Product code : hanbon Liên hệ
máy in sơ đồ GTG 2 đầu phun HP45 khổ 1m90

Máy in sơ đồ

máy in sơ đồ GTG 2 đầu phun HP45 khổ 1m90

Product code : GY45-190 Liên hệ
Máy in sơ đồ GTG 4 đầu phun HP45 khổ 1m90

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ GTG 4 đầu phun HP45 khổ 1m90

Product code : GY45-190-4 Liên hệ
Máy in sơ đồ GTG 2 đầu phun HP45 khổ 210 cm

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ GTG 2 đầu phun HP45 khổ 210 cm

Product code : GY45-210 Liên hệ
Máy in sơ đồ JD-Q2-185 Jindex QQ

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ JD-Q2-185 Jindex QQ

Product code : JD-Q2-185 Liên hệ
Máy in sơ đồ JD-UPS2-185 Jindex

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ JD-UPS2-185 Jindex

Product code : JD-UPS2-185 Liên hệ
Máy in sơ đồ ngành may Jindex JD-WIND2-185IP

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ ngành may Jindex JD-WIND2-185IP

Product code : JD-WIND2-185IP Liên hệ
Máy in sơ đồ ALGOTEX - VEGA Series

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ ALGOTEX - VEGA Series

Product code : ALGOTEX - VEGA Liên hệ
Máy in sơ đồ DOT180

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ DOT180

Product code : DOT180-2H Liên hệ
Máy in sơ đồ FD1800 NEW

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ FD1800 NEW

Product code : FD1800 Liên hệ
Máy cắt rập bàn GTG CXPQ-01

Máy cắt rập

Máy cắt rập bàn GTG CXPQ-01

Product code : CXPQ-01 Liên hệ
Máy cắt rập bìa cứng GI-UPC2-180F Jindex

Máy cắt rập

Máy cắt rập bìa cứng GI-UPC2-180F Jindex

Product code : GI-UPC2-180F Liên hệ
Máy in sơ đồ và cắt rập 2 trong 1 ST1800PQ

Máy cắt rập

Máy in sơ đồ và cắt rập 2 trong 1 ST1800PQ

Product code : ST1800PQ Liên hệ
Máy cắt gá nhựa mica và cắt rập 2 trong 1 GTG

máy cắt rập cải tiến mica

Máy cắt gá nhựa mica và cắt rập 2 trong 1 GTG

Product code : CXMB-01 Liên hệ
Máy cắt gá nhựa mica và cắt rập 2 trong 1 ST1215M

máy cắt rập cải tiến mica

Máy cắt gá nhựa mica và cắt rập 2 trong 1 ST1215M

Product code : ST1215M Liên hệ
Máy cắt rập cải tiến, cắt bìa Jingwei RC02-1509

máy cắt rập cải tiến mica

Máy cắt rập cải tiến, cắt bìa Jingwei RC02-1509

Product code : RC02-1509 Liên hệ