Máy may lập trình khổ nhỏ

Máy may lập trình GTG khổ 20x30 cm

Máy may lập trình khổ nhỏ

Máy may lập trình GTG khổ 20x30 cm

Product code : GT-3020 Liên hệ
Máy may lập trình GTG khổ 25x35 cm

Máy may lập trình khổ nhỏ

Máy may lập trình GTG khổ 25x35 cm

Product code : GT3525 Liên hệ
Máy bổ túi tự động laser GT-3520-JG

Máy may lập trình khổ nhỏ

Máy bổ túi tự động laser GT-3520-JG

Product code : GT-3520-JG Liên hệ
Máy may lập trình trụ áo thun laser 35x25

Máy may lập trình khổ nhỏ

Máy may lập trình trụ áo thun laser 35x25

Product code : GT-3525JG Liên hệ
Máy lập trình có hút đầu 1 kim

Máy may lập trình khổ nhỏ

Máy lập trình có hút đầu 1 kim

Product code : GC30 Liên hệ
Máy may lập trình khổ 30x50

Máy may lập trình khổ nhỏ

Máy may lập trình khổ 30x50

Product code : GT-3050 Liên hệ