máy trải vải tự động

Máy trải vải tự động GTG

máy trải vải tự động

Máy trải vải tự động GTG

Product code : TZS-190 Liên hệ
Máy trải vải tự động Bullmer KW2000E

máy trải vải tự động

Máy trải vải tự động Bullmer KW2000E

Product code : KW2000E Liên hệ
Máy trải vải tự động Hasima

máy trải vải tự động

Máy trải vải tự động Hasima

Product code : KMS-1800SV5-FS Liên hệ
Bàn trải vải có thổi khí

máy trải vải tự động

Bàn trải vải có thổi khí

Product code : BTV Liên hệ
Ray điện trượt cho máy trải vải tự động

máy trải vải tự động

Ray điện trượt cho máy trải vải tự động

Product code : RDMT Liên hệ