Máy tự động khác

Máy bổ túi tự động laser GTG

Máy tự động khác

Máy bổ túi tự động laser GTG

Product code : GT-1008-311-5T Liên hệ
Máy sử lý độ co khoá tự động

Máy tự động khác

Máy sử lý độ co khoá tự động

Product code : GTG/RCK – V3 Liên hệ
Máy thổi phom áo jacket hơi nóng

Máy tự động khác

Máy thổi phom áo jacket hơi nóng

Product code : GT-TPA Liên hệ
máy xray cho giày dép Hashima HNX-S665NDS

Máy tự động khác

máy xray cho giày dép Hashima HNX-S665NDS

Product code : HNX-S665NDS Liên hệ
Máy dập ly vải tự động

Máy tự động khác

Máy dập ly vải tự động

Product code : HD-217 Liên hệ
Máy in Tampon (PAD) trên vải

Máy tự động khác

Máy in Tampon (PAD) trên vải

Product code : F-180 Liên hệ