Máy tự động hàng dệt thoi

Máy bổ túi tự động Juki APW-895

Máy tự động hàng dệt thoi

Máy bổ túi tự động Juki APW-895

Product code : APW-895NS10Q4K Liên hệ
Máy may và xén cổ, bass tay áo sơ mi

Máy tự động hàng dệt thoi

Máy may và xén cổ, bass tay áo sơ mi

Product code : MB5008B Liên hệ
Máy dán túi áo sơ mi tự động

Máy tự động hàng dệt thoi

Máy dán túi áo sơ mi tự động

Product code : MB1002D Liên hệ
Máy may trụ tay sơ mi tự động GTG

Máy tự động hàng dệt thoi

Máy may trụ tay sơ mi tự động GTG

Product code : GT-9600SL Liên hệ
Máy thùa khuy áo sơ mi tự động

Máy tự động hàng dệt thoi

Máy thùa khuy áo sơ mi tự động

Product code : MB6003A Liên hệ
Máy đính nút áo sơ mi tự động

Máy tự động hàng dệt thoi

Máy đính nút áo sơ mi tự động

Product code : MB6006A Liên hệ