Máy tự động

Máy nhồi lông vũ 1 đầu cho phòng mẫu

Máy nhồi lông vũ

Máy nhồi lông vũ 1 đầu cho phòng mẫu

Product code : GT-1P-2G Liên hệ
Máy nhồi bông cotton tự động C2040

Máy nhồi lông vũ

Máy nhồi bông cotton tự động C2040

Product code : C2040 Liên hệ
Máy nhồi lông vũ tự động SCR-2P-8G

Máy nhồi lông vũ

Máy nhồi lông vũ tự động SCR-2P-8G

Product code : SCR-2P-8G Liên hệ
máy nhồi lông vũ tự động GTG 4 đầu 16 cân SCR-4P-16G

Máy nhồi lông vũ

máy nhồi lông vũ tự động GTG 4 đầu 16 cân SCR-4P-16G

Product code : SCR-4P-16G Liên hệ
Máy nhồi lông vũ tự động ZSCR-4P

Máy nhồi lông vũ

Máy nhồi lông vũ tự động ZSCR-4P

Product code : ZSCR-4P Liên hệ
máy nhồi lông vũ 2 đầu 8 cân GTG R8

Máy nhồi lông vũ

máy nhồi lông vũ 2 đầu 8 cân GTG R8

Product code : R8 Liên hệ
Máy nhồi lông vũ tự động GTG R16

Máy nhồi lông vũ

Máy nhồi lông vũ tự động GTG R16

Product code : R16 Liên hệ
Máy nhồi lông vũ và bông tự động RM8

Máy nhồi lông vũ

Máy nhồi lông vũ và bông tự động RM8

Product code : RM8 Liên hệ
Máy nhồi lông vũ và bông tự động 4 đầu GTG

Máy nhồi lông vũ

Máy nhồi lông vũ và bông tự động 4 đầu GTG

Product code : RM16 Liên hệ
Máy nhồi lông vũ Bealead DX-4405F

Máy nhồi lông vũ

Máy nhồi lông vũ Bealead DX-4405F

Product code : DX-4405F Liên hệ
Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

Máy ép seam, dán đường may

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

Product code : AI-118N Liên hệ
Máy ép seam dán đường may Nawon HTM-5588 SSF

Máy ép seam, dán đường may

Máy ép seam dán đường may Nawon HTM-5588 SSF

Product code : HTM 5588 SSF LDI Liên hệ
Máy hàn và xén ultrasonic GTG

Máy ép seam, dán đường may

Máy hàn và xén ultrasonic GTG

Product code : OY11 Liên hệ
Máy cấp seam và xén siêu âm Ultrasonic GTG

Máy ép seam, dán đường may

Máy cấp seam và xén siêu âm Ultrasonic GTG

Product code : W-06 Liên hệ
Máy gấp mép và ép seam thành phẩm GTG GT03A

Máy ép seam, dán đường may

Máy gấp mép và ép seam thành phẩm GTG GT03A

Product code : W-03A Liên hệ
máy thử áp lực nước ép seam H&H

Máy ép seam, dán đường may

máy thử áp lực nước ép seam H&H

Product code : HT-309 Liên hệ
máy thử áp lực nước ép seam GTG

Máy ép seam, dán đường may

máy thử áp lực nước ép seam GTG

Product code : S560 Liên hệ
Máy bổ túi tự động APW-895

Máy may tự động cho quần

Máy bổ túi tự động APW-895

Product code : APW-895 Liên hệ
Máy đính đỉa passan quần jean tự động JAM

Máy may tự động cho quần

Máy đính đỉa passan quần jean tự động JAM

Product code : JT801P Liên hệ
Máy đính đỉa quần Jean,kaki tự động Juki

Máy may tự động cho quần

Máy đính đỉa quần Jean,kaki tự động Juki

Product code : MOL-254DABCDE Liên hệ