Máy vắt sổ

Máy vắt sổ đầu nhỏ GTG

Máy vắt sổ

Máy vắt sổ đầu nhỏ GTG

Product code : GT-900-4S-AT 15,500,000đ
Máy vắt sổ điện tử 2 kim 4 chỉ tự động GTG

Máy vắt sổ

Máy vắt sổ điện tử 2 kim 4 chỉ tự động GTG

Product code : GT-S6-4AT-BUT Liên hệ
Máy vắt sổ điện tử 2 kim 5 chỉ GTG

Máy vắt sổ

Máy vắt sổ điện tử 2 kim 5 chỉ GTG

Product code : GT-S6-5AT-BUT Liên hệ
Máy vắt sổ motor liền trục 2 kim 5 chỉ ZJ893-5

Máy vắt sổ

Máy vắt sổ motor liền trục 2 kim 5 chỉ ZJ893-5

Product code : ZJ893-5 Liên hệ
Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ moto liền Zoje ZJ880-4-BD

Máy vắt sổ

Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ moto liền Zoje ZJ880-4-BD

Product code : ZJ880-4-BD Liên hệ
Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ ZJ880-5-BD

Máy vắt sổ

Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ ZJ880-5-BD

Product code : ZJ880-5-BD Liên hệ