Máy may lập trình khổ trung

Máy may lập trình GTG khổ 60x100 có Laser

Máy may lập trình khổ trung

Máy may lập trình GTG khổ 60x100 có Laser

Product code : GT-10060-HL-JG Liên hệ
Máy may lập trình khổ 40x60

Máy may lập trình khổ trung

Máy may lập trình khổ 40x60

Product code : GT-6040 Liên hệ
Máy lập trình khổ 40x80 có hút

Máy may lập trình khổ trung

Máy lập trình khổ 40x80 có hút

Product code : GT-8040-HL Liên hệ
Máy may lập trình khổ 60x100

Máy may lập trình khổ trung

Máy may lập trình khổ 60x100

Product code : GT-10060-HL Liên hệ
Máy may lập trình Chnki khổ 50x100

Máy may lập trình khổ trung

Máy may lập trình Chnki khổ 50x100

Product code : GC-50100A-D Liên hệ