Phụ tùng máy thổi lông vũ, bông

Van từ máy thổi lông vũ xido

Phụ tùng máy thổi lông vũ xido

Van từ máy thổi lông vũ xido

Product code : SCR-2P-6G-01 700,000đ
PLC máy thổi lông vũ Xido

Phụ tùng máy thổi lông vũ xido

PLC máy thổi lông vũ Xido

Product code : SCR-2P-6G-02 14,000,000đ
PLC máy thổi lông vũ Xido ZSCR-4P

Phụ tùng máy thổi lông vũ xido

PLC máy thổi lông vũ Xido ZSCR-4P

Product code : ZSCR-4P-01 3,000,000đ
Màn hình máy thổi lông vũ xido SCR-2P-6G và ZSCR-4P

Phụ tùng máy thổi lông vũ xido

Màn hình máy thổi lông vũ xido SCR-2P-6G và ZSCR-4P

Product code : ZSCR-4P-02 10,000,000đ
Cảm biến cân máy thổi lông vũ xido SCR-2P-6G

Phụ tùng máy thổi lông vũ xido

Cảm biến cân máy thổi lông vũ xido SCR-2P-6G

Product code : SCR-2P-6G-04 4,000,000đ
Silicon khe hở máy thổi lông vũ xido

Phụ tùng máy thổi lông vũ xido

Silicon khe hở máy thổi lông vũ xido

Product code : SCR-2P-6G-05 500,000đ
Van từ trắng máy thổi lông vũ xido

Phụ tùng máy thổi lông vũ xido

Van từ trắng máy thổi lông vũ xido

Product code : SCR-2P-6G-06 1,500,000đ
Modul cân máy thổi lông vũ xido

Phụ tùng máy thổi lông vũ xido

Modul cân máy thổi lông vũ xido

Product code : SCR-2P-6G-08 12,000,000đ