Nồi hơi điện ngành may

Nồi hơi mini 4 KW

Nồi hơi điện ngành may

Nồi hơi mini 4 KW

Product code : W-380 Liên hệ
Nồi hơi điện ngành may 9 KW

Nồi hơi điện ngành may

Nồi hơi điện ngành may 9 KW

Product code : W-009 Liên hệ
Nồi hơi điện ngành may 12 KW

Nồi hơi điện ngành may

Nồi hơi điện ngành may 12 KW

Product code : W-012 Liên hệ
Nồi hơi điện ngành may 18 KW

Nồi hơi điện ngành may

Nồi hơi điện ngành may 18 KW

Product code : DLD18-04-A2 Liên hệ
Nồi hơi điện ngành may 24 KW

Nồi hơi điện ngành may

Nồi hơi điện ngành may 24 KW

Product code : DLD24-04-A2 Liên hệ