Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép nhiệt định hình cổ áo sơ mi 2110

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép nhiệt định hình cổ áo sơ mi 2110

Product code : CF-2110 Liên hệ
Máy xếp (gấp) áo sơ mi CF-A1

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy xếp (gấp) áo sơ mi CF-A1

Product code : CF-A1 Liên hệ
Máy ép định hình khuôn áo ngực CF-610

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép định hình khuôn áo ngực CF-610

Product code : CF-610 Liên hệ
Máy ép nhiệt định hình gấp tay 8184B

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép nhiệt định hình gấp tay 8184B

Product code : CF-8184B Liên hệ
Máy ép nhiệt gấp ve tay áo sơ mi 8183

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép nhiệt gấp ve tay áo sơ mi 8183

Product code : CF-8183 Liên hệ
Máy ép cầu vai thân sau áo sơ mi 8135

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép cầu vai thân sau áo sơ mi 8135

Product code : CF-8135 Liên hệ
Máy ép định hình nẹp thân áo sơ mi 8133

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép định hình nẹp thân áo sơ mi 8133

Product code : CF-8133 Liên hệ
Máy ép định hình sườn tay,nách áo sơ mi tự động 8132

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép định hình sườn tay,nách áo sơ mi tự động 8132

Product code : CF-8132 Liên hệ
Máy lộn ép cổ áo sơ mi (tự động) 53

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy lộn ép cổ áo sơ mi (tự động) 53

Product code : CF-53 Liên hệ
Máy lộn ép cổ áo sơ mi (máy cơ) 44

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy lộn ép cổ áo sơ mi (máy cơ) 44

Product code : CF-44 Liên hệ
Máy ép định hình tay măng sét 46

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép định hình tay măng sét 46

Product code : CF-46 Liên hệ
Máy ép định hình gấp ve tay áo sơ mi tự động ( ép bằng băng tải)350

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép định hình gấp ve tay áo sơ mi tự động ( ép bằng...

Product code : CF-350 Liên hệ
Máy ép định hình cổ, nẹp thân áo 2115B

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép định hình cổ, nẹp thân áo 2115B

Product code : CF-2115B Liên hệ
Máy xén – lộn cổ áo sơ mi (dùng hơi) 76

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy xén – lộn cổ áo sơ mi (dùng hơi) 76

Product code : CF-76 Liên hệ
Máy xén-lộn-ép cổ áo sơ mi 81

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy xén-lộn-ép cổ áo sơ mi 81

Product code : CF-81 Liên hệ
Máy ép định hình tay măng sét 85

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép định hình tay măng sét 85

Product code : CF-85 Liên hệ
Máy ép định hình khuôn áo ngực 616

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép định hình khuôn áo ngực 616

Product code : CF-616 Liên hệ
Máy ép định hình cầu vai vòng nách 8131( Tụ động)

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép định hình cầu vai vòng nách 8131( Tụ động)

Product code : CF-8131 Liên hệ
Máy ép định hình & ủi tay măng sét 2120

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép định hình & ủi tay măng sét 2120

Product code : CF-2120 Liên hệ
Máy ép nhiệt định hình vòng cổ áo sơ mi nóng lạnh tự động ( 2 đầu)2088B

Máy hoàn thiện cho sơ mi

Máy ép nhiệt định hình vòng cổ áo sơ mi nóng lạnh tự...

Product code : CF-2088B Liên hệ