Máy tự động hàng dệt kim

Máy nối chun tự động GTG

Máy tự động hàng dệt kim

Máy nối chun tự động GTG

Product code : F-560-U Liên hệ
Máy nối chun tự động 2 đầu GTG F-720-2

Máy tự động hàng dệt kim

Máy nối chun tự động 2 đầu GTG F-720-2

Product code : F-720-2 Liên hệ
Máy may lai áo thun tự động

Máy tự động hàng dệt kim

Máy may lai áo thun tự động

Product code : GT-610 Liên hệ
Máy tra lưng quần lót tự động GTG

Máy tự động hàng dệt kim

Máy tra lưng quần lót tự động GTG

Product code : GT-375-UW Liên hệ
Máy luồn dây chun quần tự động LD-Z168

Máy tự động hàng dệt kim

Máy luồn dây chun quần tự động LD-Z168

Product code : LD-Z168 Liên hệ