Máy ép seam, dán đường may

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

Máy ép seam, dán đường may

Máy ép seam dán đường may H&H AI-118N

Product code : AI-118N Liên hệ
Máy ép seam dán đường may Nawon HTM-5588 SSF

Máy ép seam, dán đường may

Máy ép seam dán đường may Nawon HTM-5588 SSF

Product code : HTM 5588 SSF LDI Liên hệ
Máy hàn và xén ultrasonic GTG

Máy ép seam, dán đường may

Máy hàn và xén ultrasonic GTG

Product code : OY11 Liên hệ
Máy cấp seam và xén siêu âm Ultrasonic GTG

Máy ép seam, dán đường may

Máy cấp seam và xén siêu âm Ultrasonic GTG

Product code : W-06 Liên hệ
Máy gấp mép và ép seam thành phẩm GTG GT03A

Máy ép seam, dán đường may

Máy gấp mép và ép seam thành phẩm GTG GT03A

Product code : W-03A Liên hệ
máy thử áp lực nước ép seam H&H

Máy ép seam, dán đường may

máy thử áp lực nước ép seam H&H

Product code : HT-309 Liên hệ
máy thử áp lực nước ép seam GTG

Máy ép seam, dán đường may

máy thử áp lực nước ép seam GTG

Product code : S560 Liên hệ
Máy bơm keo tự động cho hàng dán seam GTG

Máy ép seam, dán đường may

Máy bơm keo tự động cho hàng dán seam GTG

Product code : GT-85140 Liên hệ
Máy bơm keo tự động có camera cho hàng dán seam GTG

Máy ép seam, dán đường may

Máy bơm keo tự động có camera cho hàng dán seam GTG

Product code : GT-85140-V Liên hệ