Phụ tùng máy in sơ đồ

Đầu đọc thước máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Đầu đọc thước máy in sơ đồ

Mã SP : G23-015 Liên hệ
Cáp truyền tín hiệu máy in sơ đồ FD1800M ,Jindex, Boke,Ioline, Neon, Gama, Flexjet, Jetlink, MJ…

Phụ tùng máy in sơ đồ

Cáp truyền tín hiệu máy in sơ đồ FD1800M ,Jindex, Boke...

Mã SP : G23-021 Liên hệ
Bánh xe kéo đầu phun

Phụ tùng máy in sơ đồ

Bánh xe kéo đầu phun

Mã SP : G23-013 Liên hệ
Dây BELT máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Dây BELT máy in sơ đồ

Mã SP : G23-014 Liên hệ
Bảng điều khiển máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Bảng điều khiển máy in sơ đồ

Mã SP : G23-012 Liên hệ
Quạt máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Quạt máy in sơ đồ

Mã SP : G23-011 Liên hệ
Sensor máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Sensor máy in sơ đồ

Mã SP : G23-0100 Liên hệ
Nguốn máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Nguốn máy in sơ đồ

Mã SP : G23-009 Liên hệ
Motor trục Y máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Motor trục Y máy in sơ đồ

Mã SP : G23-008 Liên hệ
Motor trục X máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Motor trục X máy in sơ đồ

Mã SP : G23-007 Liên hệ
Motor xả giấy

Phụ tùng máy in sơ đồ

Motor xả giấy

Mã SP : G23-006 Liên hệ
Motor cuộn giấy máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Motor cuộn giấy máy in sơ đồ

Mã SP : G23-005 Liên hệ
Main công suất máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main công suất máy in sơ đồ

Mã SP : G23-004 Liên hệ
Main chính máy in sơ đồ

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main chính máy in sơ đồ

Mã SP : G23-002 Liên hệ
Main đầu phun máy in sơ đồ FD

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main đầu phun máy in sơ đồ FD

Mã SP : G23-003 Liên hệ
Dây Belt déo dài đầu phun máy in sơ đồ FD

Phụ tùng máy in sơ đồ

Dây Belt déo dài đầu phun máy in sơ đồ FD

Mã SP : G23-001 Liên hệ
Main chính máy in sơ đồ DOT 180

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main chính máy in sơ đồ DOT 180

Mã SP : G23-022 Liên hệ
Cáp truyền tín hiệu máy in sơ đồ DOT 180

Phụ tùng máy in sơ đồ

Cáp truyền tín hiệu máy in sơ đồ DOT 180

Mã SP : G23-025 Liên hệ
Main điều khiển đầu phun máy in sơ đồ DOT 180

Phụ tùng máy in sơ đồ

Main điều khiển đầu phun máy in sơ đồ DOT 180...

Mã SP : G23-026 Liên hệ
Dây cáp truyền tín hiệu máy in sơ đồ Sina jet, ATA jet

Phụ tùng máy in sơ đồ

Dây cáp truyền tín hiệu máy in sơ đồ Sina jet, ATA jet...

Mã SP : 400001A-L Liên hệ