Súng bắn mác, đạn nhựa

Súng ty TG-88

Súng bắn mác, đạn nhựa

Súng ty TG-88

Mã SP : Súng ty TG-88 Liên hệ
Máy bắn đạn nhựa vòng Staple Pin Attacher SAGA

Súng bắn mác, đạn nhựa

Máy bắn đạn nhựa vòng Staple Pin Attacher SAGA

Mã SP : SPA-80 Liên hệ
Đạn súng bắn mác 75mm

Súng bắn mác, đạn nhựa

Đạn súng bắn mác 75mm

Mã SP : Đạn 75mm Liên hệ
Đạn súng bắn mác 75mm nhuyễn

Súng bắn mác, đạn nhựa

Đạn súng bắn mác 75mm nhuyễn

Mã SP : Đạn 75mm Liên hệ