Súng bắn mác, đạn nhựa

Máy bắn đạn nhựa vòng Staple Pin Attacher SAGA

Súng bắn mác, đạn nhựa

Máy bắn đạn nhựa vòng Staple Pin Attacher SAGA

Mã SP : SPA-80 Liên hệ