Máy CAD-CAM

Máy cắt vải tự động Bullmer D8003

máy cắt vải tự động

Máy cắt vải tự động Bullmer D8003

Mã SP : D8003 Liên hệ
Máy in sơ đồ ngành may Jindex JD-WIND2-185IP

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ ngành may Jindex JD-WIND2-185IP

Mã SP : JD-WIND2-185IP Liên hệ
Máy cắt gá nhựa mica và cắt rập 2 trong 1 tốc độ cao CXMB-02

máy cắt rập cải tiến mica

Máy cắt gá nhựa mica và cắt rập 2 trong 1 tốc độ cao...

Mã SP : CXMB-02 Liên hệ
Máy trải vải tự động KT-190

máy trải vải tự động

Máy trải vải tự động KT-190

Mã SP : KT-190 Liên hệ
máy khoan rập mica, máy làm rập cải tiến HB1510C

máy cắt rập cải tiến mica

máy khoan rập mica, máy làm rập cải tiến HB1510C...

Mã SP : HB1510C Liên hệ
Máy cắt rập bìa cứng GI-UPC2-180F Jindex

Máy cắt rập

Máy cắt rập bìa cứng GI-UPC2-180F Jindex

Mã SP : GI-UPC2-180F Liên hệ
Máy in sơ đồ JD-Q2-185 Jindex QQ

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ JD-Q2-185 Jindex QQ

Mã SP : JD-Q2-185 Liên hệ
Máy in sơ đồ JD-UPS2-185 Jindex

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ JD-UPS2-185 Jindex

Mã SP : JD-UPS2-185 Liên hệ
máy in sơ đồ JM185-2H

Máy in sơ đồ

máy in sơ đồ JM185-2H

Mã SP : JM185-2H Liên hệ
Máy trải vải tự động xido SIII-160

máy trải vải tự động

Máy trải vải tự động xido SIII-160

Mã SP : SIII-160 Liên hệ
Máy in sơ đồ JM185-2

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ JM185-2

Mã SP : JM185-2 Liên hệ
Máy cắt rập bàn ST-1215PQ

Máy cắt rập

Máy cắt rập bàn ST-1215PQ

Mã SP : ST-1215PQ Liên hệ
Máy cắt gá nhựa mica và cắt rập 2 trong 1 ST1215M

máy cắt rập cải tiến mica

Máy cắt gá nhựa mica và cắt rập 2 trong 1 ST1215M...

Mã SP : ST1215M Liên hệ
Bảng số hóa hipo

Bảng nhập mẫu

Bảng số hóa hipo

Mã SP : hipo digitizer Liên hệ
Bảng số hóa phần mềm Lectra

Bảng nhập mẫu

Bảng số hóa phần mềm Lectra

Mã SP : hipo Liên hệ
Máy cắt vải tự động Orox FLEXO C800 – 180

máy cắt vải tự động

Máy cắt vải tự động Orox FLEXO C800 – 180

Mã SP : FLEXO C800 – 180 Liên hệ
Máy trải vải tự động xido ZSI-190

máy trải vải tự động

Máy trải vải tự động xido ZSI-190

Mã SP : ZSI-190 Liên hệ
Bảng nhập mẫu Handbon

Bảng nhập mẫu

Bảng nhập mẫu Handbon

Mã SP : hanbon Liên hệ
Máy in sơ đồ và cắt rập 2 trong 1 ST1800PQ

Máy cắt rập

Máy in sơ đồ và cắt rập 2 trong 1 ST1800PQ

Mã SP : ST1800PQ Liên hệ
Máy in sơ đồ FD1800 NEW

Máy in sơ đồ

Máy in sơ đồ FD1800 NEW

Mã SP : FD1800 Liên hệ