Dao cắt ngành may

Dao máy cắt đầu bàn tròn RS100

Dao máy cắt đứng

Dao máy cắt đầu bàn tròn RS100

Mã SP : RS100 Liên hệ
Dao máy một kim xén

Dao cắt chỉ máy 1 kim, 2 kim

Dao máy một kim xén

Mã SP : S10605-001 Liên hệ
Dao máy cắt vòng strong H

dao máy cắt vòng

Dao máy cắt vòng strong H

Mã SP : Strongh-brand Liên hệ
Dao máy cắt vòng đức Maier

dao máy cắt vòng

Dao máy cắt vòng đức Maier

Mã SP : Maier band Liên hệ