Máy may 1 kim

Máy may 1 kim ZOJE ZJ9703AR-D4J (chuyên may hàng dầy)

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim ZOJE ZJ9703AR-D4J (chuyên may hàng dầy)...

Mã SP : ZJ9703AR-D4J Liên hệ
Máy may công nghiệp 1 kim ZOJE ZJ9703BR-D3J

Máy may 1 kim

Máy may công nghiệp 1 kim ZOJE ZJ9703BR-D3J

Mã SP : ZJ9703BR-D3J Liên hệ
Máy may 1 kim ZOJE ZJ9703BR-D4J

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim ZOJE ZJ9703BR-D4J

Mã SP : ZJ9703BR-D4J Liên hệ
Máy may 1 kim xén cắt chỉ tự động ZJ5303-AR-D2-01/PF

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim xén cắt chỉ tự động ZJ5303-AR-D2-01/PF...

Mã SP : ZJ5303-AR-D2-01/PF Liên hệ
Máy may 1 kim xén cuốn viền ZJ5303A-W-BD-B

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim xén cuốn viền ZJ5303A-W-BD-B

Mã SP : ZJ5303A-W-BD-B Liên hệ
Máy may 1 kim dầu khô ZJ9000D-D5S

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim dầu khô ZJ9000D-D5S

Mã SP : ZJ9000D-D5S Liên hệ
Máy may 1 kim cào bơi điện tử ZJ0303L-3-D3-PF

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim cào bơi điện tử ZJ0303L-3-D3-PF

Mã SP : ZJ0303L-3-D3-PF Liên hệ
Máy may 1 kim ZOJE (ZJ9903AR-D3B series)

Máy may 1 kim

Máy may 1 kim ZOJE (ZJ9903AR-D3B series)

Mã SP : ZJ9903AR-D3B series Liên hệ
Máy 1 kim xén  ZJ5303A-W-D2

Máy may 1 kim

Máy 1 kim xén ZJ5303A-W-D2

Mã SP : ZJ5303A-W-D2 Liên hệ
MÁY MAY 1 KIM CÀO BƠI ZJ0303L-BD

Máy may 1 kim

MÁY MAY 1 KIM CÀO BƠI ZJ0303L-BD

Mã SP : ZJ0303L-BD Liên hệ