Ổ máy may 1 kim

Ổ một kim điện tử Hirose mỏng

Ổ máy may 1 kim

Ổ một kim điện tử Hirose mỏng

Mã SP : HSH-7.94BTR Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử mỏng Jieyi

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử mỏng Jieyi

Mã SP : HSH-7.94BTR Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử mỏng HSH - 7.94BTR  Trung Quốc

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử mỏng HSH - 7.94BTR Trung Quốc...

Mã SP : HSH-7.94BTR Liên hệ
Ổ máy 1 kim cơ dầy Jieyi ĐL

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim cơ dầy Jieyi ĐL

Mã SP : HSH-7.94A Liên hệ
Ổ máy may một kim điện tử mỏng Jinzen

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy may một kim điện tử mỏng Jinzen

Mã SP : HSH-7.94BTR Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử dầy Jieyi ĐL

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử dầy Jieyi ĐL

Mã SP : HSH-7.94ATR Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử dày HSH-7.94ATR

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử dày HSH-7.94ATR

Mã SP : HSH-7.94ATR Liên hệ
Ổ máy 1 kim cơ mỏng Jieyi

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim cơ mỏng Jieyi

Mã SP : HSH-7.94B Liên hệ
Ổ máy may 1 kim to YZH-A1(6-7)

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy may 1 kim to YZH-A1(6-7)

Mã SP : Ổ máy 1 kim YZH-A1 Liên hệ
Ổ máy một kim cơ dầy Jinzen

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy một kim cơ dầy Jinzen

Mã SP : HSH-7.94A Liên hệ
Ổ máy một kim lớn JinZen

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy một kim lớn JinZen

Mã SP : HSM-B1H Liên hệ
Ổ máy một kim lớn có yếm Jinzen

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy một kim lớn có yếm Jinzen

Mã SP : HSM-A-1 Liên hệ
Ổ máy một kim điện tử dàyJinzen

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy một kim điện tử dàyJinzen

Mã SP : HSH-794ATR Liên hệ
Ổ máy một kim cơ mỏng Kenlen

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy một kim cơ mỏng Kenlen

Mã SP : HSH-794B Liên hệ
Ổ một kim Jinzen cơ mỏng

Ổ máy may 1 kim

Ổ một kim Jinzen cơ mỏng

Mã SP : HSH-7.94B Liên hệ
Ổ một kim Kenlen điện tử mỏng

Ổ máy may 1 kim

Ổ một kim Kenlen điện tử mỏng

Mã SP : HSH-794BTR Liên hệ
Ổ một kim điện tử dày Kenlen

Ổ máy may 1 kim

Ổ một kim điện tử dày Kenlen

Mã SP : HSH-794ATR Liên hệ
Ổ máy 1 kim cơ Kenlen dày

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim cơ Kenlen dày

Mã SP : HSH-794A Liên hệ
Ổ máy 1 kim điện tử Hirose dày

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim điện tử Hirose dày

Mã SP : HSH-794ATR Liên hệ
Ổ máy 1 kim cơ dày Hirose

Ổ máy may 1 kim

Ổ máy 1 kim cơ dày Hirose

Mã SP : HSH-7.94A Liên hệ