Ổ máy may 2 kim

Ổ máy 2 kim di động điện tử lớn HSH-12MC TRN(875)

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy 2 kim di động điện tử lớn HSH-12MC TRN(875)...

Mã SP : HG12MC(1)TR-N Liên hệ
Ổ máy 2 kim cố định lớn HSH-12MC(875) Jieyi

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy 2 kim cố định lớn HSH-12MC(875) Jieyi

Mã SP : HG12MC(1) Liên hệ
Ổ máy 2 kim cố định lớn HSH-12MBR(872) Jieyi (DL)

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy 2 kim cố định lớn HSH-12MBR(872) Jieyi (DL)...

Mã SP : HG12M(BR) Liên hệ
Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15LC(845) Jieyi

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15LC(845) Jieyi...

Mã SP : HG12-15LC/KRT845BK Liên hệ
Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15L(TR1)(842) JIEYI (ĐL)

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15L(TR1)(842) JIEYI (ĐL)...

Mã SP : HG12-15L(TR1) Liên hệ
Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15L( 831) Jieyi

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy 2 kim cố định nhỏ HSH-12-15L( 831) Jieyi...

Mã SP : HSH-12-15L Liên hệ
Ổ máy may 2 kim Brother LT2-B831, LT2-B831-3, -B832-1, -3 LT2-B833 Sunstar KM-740 (HSH-12-15L / KRT12-5BF)

Ổ máy may 2 kim

Ổ máy may 2 kim Brother LT2-B831, LT2-B831-3, -B832-1,...

Mã SP : HSH-12-15L / KRT12-5 Liên hệ