Phụ tùng dùng chung

Công tắc máy may

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Công tắc máy may

Mã SP : HGT00183 Liên hệ
Bơm dầu máy vắt sổ pegasus 5200

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Bơm dầu máy vắt sổ pegasus 5200

Mã SP : GT191-2-3 Liên hệ
Đánh suốt máy may 1 kim điện tử JUKI DDL-9000

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Đánh suốt máy may 1 kim điện tử JUKI DDL-9000

Mã SP : JUKI DDL-9000 Liên hệ
Bộ đánh chỉ máy may 1 kim cơ

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Bộ đánh chỉ máy may 1 kim cơ

Mã SP : GT387-1-1 Liên hệ
Cầu răng cưa 1 kim

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cầu răng cưa 1 kim

Mã SP : Cầu răng cưa 1 kim Liên hệ
Dây Curoa máy may M26-M32

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây Curoa máy may M26-M32

Mã SP : M26 Liên hệ
Dây curoa máy may M33-M36

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây curoa máy may M33-M36

Mã SP : M33 Liên hệ
Dây curoa máy may M37-M39

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây curoa máy may M37-M39

Mã SP : M37 Liên hệ
Dây curoa máy may M40-M47

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây curoa máy may M40-M47

Mã SP : Dây curoa Liên hệ
Dây curoa

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây curoa

Mã SP : Dây curoa Liên hệ
Dây curoa máy may M52-M55

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây curoa máy may M52-M55

Mã SP : M52 Liên hệ
Dây curoa máy may M56-M58

bơm dầu, đánh suốt, dây curoa

Dây curoa máy may M56-M58

Mã SP : M56 Liên hệ
Cùi móc đánh bông viền W500

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc đánh bông viền W500

Mã SP : Cùi móc đánh bông vi Liên hệ
Cùi móc đánh bông SIRUBA

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc đánh bông SIRUBA

Mã SP : Cùi móc đánh bông Liên hệ
Cùi móc máy vắt sổ

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc máy vắt sổ

Mã SP : Cùi móc Liên hệ
Cùi móc dưới máy vắt sổ

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc dưới máy vắt sổ

Mã SP : Cùi móc dưới Liên hệ
Cùi móc trên vắt sổ siruba

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc trên vắt sổ siruba

Mã SP : Cùi móc trên vắt sổ Liên hệ
Bạc +Trụ cùi móc trên máy vắt sổ pegasus ex kenlen

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Bạc +Trụ cùi móc trên máy vắt sổ pegasus ex kenlen...

Mã SP : Bạc+Trụ cùi móc trên Liên hệ
Cùi móc dưới pegasus ex kenlen

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Cùi móc dưới pegasus ex kenlen

Mã SP : Cùi móc dưới pegasus Liên hệ
Trụ kim máy di bọ 430 điện tử

trụ kim,cò chỉ, cốt máy, cùi móc

Trụ kim máy di bọ 430 điện tử

Mã SP : Trụ kim bọ điện tử Liên hệ